Opisywany Program może być wydatnym wsparciem przedsiębiorstwa prowadzonego przez lekarza.

Choć podstawowe kryterium ubiegania się o te środki jest podobne jak w przypadku Tarczy organizowanej przez ZUS i Urzędy Pracy (spadek obrotów o 25% w jednym miesiącu w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego) , to warto zwrócić uwagę na pozostałe detale:

1. Całość organizuje PFR - Polski Fundusz Rozwoju -spółka akcyjna. Wsparcie polega na subwencjach udzielanych :

  • Mikroprzedsiębiorstwom zatrudniającym na umowę o pracę przynajmniej 1 pracownika- w wysokości zależnej od liczby tych pracowników
  • Małym¡ średnim i dużym przedsiębiorstwom - w wysokości 4%,6% lub 8% rocznego obrotu (w zależności od skali spadku obrotów)

2. Wyższa może być realna kwota uzyskanych środków , niż to miało miejsce w Tarczy ZUS. Subwencje są zaprojektowane na 12 miesięcy i po tym okresie , jeśli beneficjent wypełni opisane w warunkach Programu kryteria- subwencja będzie częściowo umarzana (maksymalnie do 75%, w zależności od stopnia utrzymania zatrudnienia).

Co ważne- uprzednie skorzystanie z elementów Tarczy dystrybuowanych przez ZUS i Urzędy Pracy nie wpływa na prawo przedsiębiorcy do skorzystania z Programu PFR.

Pierwszą lekturą, jaką należałoby polecić jest Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR .Dość przejrzyście opisane są zasady Programu, kwoty bazowe, warunki przyznania subwencji i ich umarzania.

STRONA GŁÓWNA PROGRAMU PFR

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR

Strona PFR z linkami do stron bankowych*

REGULAMIN

*(gdyż wniosek o subwencję składać się bedzie za pośrednictwem banku)

 

Samorząd lekarski, razem z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, podtrzymując postulaty wspólnego wystąpienia do władz publicznych ws sytuacji branży medycznej, czyni starania o modyfikację tego Programu w kierunku rozszerzenia (przynajmniej w przypadku branży medycznej) kręgu beneficjentów o przedsiębiorców samozatrudnionych, prowadzących praktyki zawodowe, jednak niezatrudniających nikogo na umowę o pracę. Argumentacją jest tu wyraźna specyfika branży. Nawiązany został w tym celu  przez oba samorządy kontakt z Ministerstwem Rozwoju.

Andrzej Cisło
wiceprezes NRL

Dodane: 2020-04-29

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj