logo: NIL

W dniu 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska podjęła szereg decyzji związanych z wyjaśnieniem sytuacji wynikającej z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1102/2008.

Na ten swoisty „pakiet” składają się:

  • Apel do Prezesa Rady Ministrów o refundację kosztów dostosowania gabinetów stomatologicznych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia  17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008
  • Apel do Ministra Zdrowia o uzupełnienie katalogu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego o świadczenie usunięcia wypełnienia amalgamatowego
  • Stanowisko w sprawie obowiązków lekarzy dentystów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia  17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008
  • Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z art. 2 Konstytucji RP załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973) o nazwie „Wzór karty przekazania odpadów”.

Dokumentacja, przepisy i pogląd samorządu lekarskiego na całość zagadnienia tworzą razem zawiłą sieć dokumentów. Wymagało to stworzenia osobnego elektronicznego przewodnika, który udostępniamy pod adresem:

www.nil.org.pl/amalgamat

Wiceprezes NRL

Andrzej Cisło

Dodane: 2019-01-25, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj