Naczelna Izba Lekarska zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach (6-dniowych) pt: „Fizjoterapia po mastektomii. Psychoonkologia”. Jest to jeden z modułów szkoleniowych organizowanych w ramach realizowanego przez NIL wspólnie z Centrum Edukacyjnym FUTURE projektu pt. „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas szkolenia zgłębią Państwo swoją wiedzę poprzez:

 • Zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie nowoczesnych technik fizjoterapii w leczeniu onkologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi
 • Podniesienie kompetencji w zakresie możliwości usprawnienia psychofizycznego pacjentów onkologicznych
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania zaburzeń funkcji poznawczych, sfery emocjonalnej, a także organizacji działań terapeutyczno – rehabilitacyjnych oraz opiekuńczych w porozumieniu z odpowiednimi specjalistami
 • Znaczące wzmocnienie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności praktycznych pracowników publicznego systemu ochrony zdrowia niebędących kadrą lekarską, ale wspomagającą – fizjoterapeutów, którzy wykonują czynności zawodowe niezwykle istotne z punktu widzenia chorób onkologicznych
 • Nowoczesny kurs obejmujący zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, prowadzony przez ekspertów i praktyków z Centrum Onkologii W Warszawie
 • W każdym dniu szkoleniowym przewidziano 6 godzin zajęć dydaktycznych z przerwami kawowymi, zakończone lunchem

Niewielkie grupy uczestników i szkolenia wraz z elementami warsztatowymi stwarzają komfortowe warunki pracy w zespole.

Najbliższe terminy szkoleń:

 • 12-17 listopada 2019 r.
 • 18-23 listopada 2019 r.
 • 25-30 listopada 2019 r.
 • 02-07 grudnia 2019 r.

Zajęcia odbywają w Centrum Onkologii, ul. Roentgena 5 w Warszawie.

Zapraszamy do udziału, liczba miejsc ograniczona!


Kryteria uczestnictwa w projekcie:

 • Kandydat wykonuje czynności zawodowe fizjoterapeuty
 • Kandydat jest zatrudniony w publicznym systemie opieki zdrowotnej, tj. posiada umowę o pracę/ umowę cywilno-prawną z podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ.

Szczegółowe zasady naboru Uczestników ww. kursów a także dokumenty rekrutacyjne znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu: https://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/zdrowa-administracja-podstawa-skutecznosci-podmiotow-leczniczych/doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-i-kompetencji-miekkich-fizjoterapeutow2


Uczestnicy szkoleń mają zapewnione noclegi, a także wyżywienie podczas realizowanego kursu oraz refundację kosztów dojazdu dla Uczestników zamieszkujących w odległości powyżej 50 km od miejsca szkolenia. 

Więcej korzyści oraz szczegółowe informacje tutaj: https://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/zdrowa-administracja-podstawa-skutecznosci-podmiotow-leczniczych/doskonalenie-kwalifikacji-zawodowych-i-kompetencji-miekkich-fizjoterapeutow2

Dodane: 2019-10-31, przez: Administrator

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj