logo: NIL

10 lutego 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło:

  • STANOWISKO w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów

 

STANOWISKO Nr 14/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w pełni przychyla się do uchwały nr 1/2020 Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

Dostrzegając, że:

  • na lekarzy dentystów nakładane są nowe, skutkujące znacznym obciążeniem finansowym obowiązki;
  • wartość jednostek rozliczeniowych kontraktu z NFZ jest od wielu lat utrzymywana na stałym, poziomie, a niekiedy nawet zmniejszana;
  • w umowach o udzielanie świadczeń w tym rodzaju, wbrew oficjalnym zapowiedziom NFZ, nie dokonano korekty wyceny związanej ze wzrostem kosztów udzielania świadczeń

Prezydium NRL popiera wyrażony w uchwale Komisji Stomatologicznej NRL zamiar przeprowadzenia przez lekarzy dentystów realizujących umowę z NFZ akcji polegającej na składaniu przez nich do właściwych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o zmianę warunków umowy. Prezydium zwraca się z apelem do okręgowych rad lekarskich o udzielenie lekarzom dentystom wsparcia w przeprowadzeniu tych działań.

 

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj