Lekarze dentyści posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia znaleźli się w sytuacji, w której realizacja umowy z Funduszem, z uwagi na nieustanny wzrost kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych staje się nieopłacalna. Wynika to z faktu, że w ostatnim czasie na lekarzy dentystów nakładane są nowe, skutkujące znacznym obciążeniem finansowym obowiązki, a wartość kontraktu z NFZ jest od wielu lat utrzymywana na stałym, niezmiennym poziomie.

 • Fundusz w celu odparcia wielokrotnie zgłaszanych przez samorząd lekarski argumentów...

  dotyczących konieczności zwiększenia wartości kontraktów z NFZ, podnosi, że na postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zgłaszają się chętni lekarze dentyści. W ocenie Komisji zainteresowanie konkursami wśród lekarzy dentystów nie świadczy o atrakcyjności zaproponowanych przez Fundusz warunków kontraktu. W szczególności mając na uwadze:

  ->brak konieczności poparcia ogłaszanej przez Oddziały  Wojewódzkie NFZ ceny oczekiwanej jakimkolwiek wyliczeniem,
  ->dominującą pozycję komisji konkursowej wobec oferenta

  wynegocjowanie  przez prowadzących placówki stomatologicznej zadowalających warunków finansowych jest wręcz niemożliwe.

 

 

O niedofinansowaniu publicznej opieki stomatologicznej

Kampania medialna
"Zdrowe zęby ratują życie"

Komunikat AOTMiT zapraszający do wzięcia udziału w badaniu kosztów procedur stomatologicznych

24 września 2021r.

PISMO DO NFZ ZAWIERAJACY WNIOSEK WRAZ Z PROPOZYCJA WYCENY ŚWIADCZEŃ CHIRURGICZNYCH I PERIODONTOLOGICZNYCH
Nastąpiła potem seria spotkań i wymiany korespondencji, które nosiły znamiona dochodzenia do porozumienia ws tej wyceny. 27 kwietnia 2021r Fundusz zakomunikował o zaprzestaniu prac i skierowaniu wniosku do MZ o zlecenie wyceny Agencji Taryfikacji.
 

KOMUNIKAT KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ NRL Z DNIA 6 SIERPNIA 2021R.

przebieg prac nad wycena chirurgii , przekazanie sprawy do AOTMiT

SPRAWOZDANIA NFZ  ZA ROK  2020

..i co z nich wynika

->Pismo z dnia 2 sierpnia 2021r. o pilne uwzględnienie w ->projektowanym Zarządzeniu Prezesa NFZ zrównania wyceny obu protez częściowych  

 

Najdotkliwiej wadliwą relację kosztową tabeli pubkotwej  widać na przykładzie zabiegów endodontycznych. Komisja Stomatologiczna NRL już dawno podniosła zastrzeżenie, że od czasów pierwszych katalogów z początku działania Kas Chorych standardy świadczeń endodontycznych uległy znacznemu zaostrzeniu. W skrócie rzecz ujmując, nie może być tak, że pełne leczenie endodontyczne zęba jednokanałowego jest wycenione w punktach niemal tak samo jak założenie wypełnienia jednopowierzchniowego ubytku w zębie stałym.

Fundusz zażądał w tej sprawie wyliczeń. Zmodyfikowano więc o nowy standard znaną powszechnie wycenę zaproponowaną w 2003r. przez p.mgr Stylo i porównano wyniki z wynikiem mnożenia aktualnej wyceny punktowej poprzez przykładową, zbliżoną do średniej ogólnopolskiej stawkę 1,03zł.

Wynik jest dość jednoznaczny, żeby nie powiedzieć szokujący. Prezentujemy go dlatego, że najprawdopodobniej tak ma się cała dzisiejsza wycena NFZ do rzeczywistych kosztów udzielania świadczeń w stomatologii.

 

pismo z dnia -wniosek o dokonanie zmiany wyceny procedur endodontycznych wraz z propozycją nowej wyceny

zestawienie dotychczasowej i nowej wyceny-propozycje

 

Załącznik do zarządzenia Nr 93/2020/DSOZ z dnia 26 czerwca 2020 r. zawierający nową wycenę

Pobierz mat.Informacyjne

 

Uchwała 1/2020 KS NRL

Stanowisko Prezydium NRL

Strony Komisji Stomatologicznych Okręgowych Rad Lekarskich,

na których znaleźć można materiały dotyczące własnego Oddziału NFZ :

1.   KS   w Białymstoku
2.   KS   w Bielsku - Białej
3.   KS   w Bydgoszczy
4.   KS   w Częstochowie
5.   KS   w Gdańsku
6.   KS   w Gorzowie Wlkp.
7.   KS   w Katowicach
8.   KS   w Kielcach
9.   KS   w Koszalinie
10.   KS   w Krakowie
11.   KS   w Lublinie
12.   KS   w Łodzi

13.   KS   w Olsztynie
14.   KS   w Opolu
15.   KS   w Płocku
16.   KS   w Poznaniu
17.   KS   w Rzeszowie
18.   KS   w Szczecinie
19.   KS   w Tarnowie
20.   KS   w Toruniu
21.   KS   w Warszawie
22.   KS   we Wrocławiu
23.   KS   w Zielonej Górze

 
Pytania i Odpowiedzi:
 • Co było w planie finansowym na 2019rok?

  13 maja 2019r NFZ na podstawie decyzji Ministra Zdrowia i Rządu o znacznym skokowym zwiekszeniu nakładów na leczenie skierował do Sejmu projekt zmiany planu finansowego. taki dokument trafił m.in do Komisji Finansów Publicznych
  Na stronie 7 zaczyna się wyliczenie celów, na jakie spożytkowane ma być powiększenie budżetu NFZ. I tak w trzecim tiret na str.8 czytamy o zamiarze:
  projektowanej, poczynając od dnia 1 lipca 2019 r. zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w poszczególnych rodzajach świadczeń, związanej ze zwiększającymi się kosztami ich udzielania, w szczególności umożliwiającej zwiększenie kosztów wynagrodzeń personelu,”
 • Czy wydane później Zarządzenie dot.Stomatologii uwzgledniało wzrost kosztów?

  Niestety nie. Pojawiła się nowela Zarządzenia ws wykonywania umów w rodzaju leczenie stomatologiczne , ale zawierała jedynie podwyżkę przelicznika korygującego świadczenia udzielone dzieciom i młodzieży w kontraktach ogólnych , ogólnych dziecięcych oraz w dentobusie i tłumaczona była w Ocenie Skutków Regulacji jako "poprawa dostępności do świadczeń dla dzieci".(zwiększenie z 1,3 na 1,5) . Niestety, nie dotyczyła całej reszty zakresów , a i w kontraktach ogólnostomatologicznych ma ten przelicznik swoje ograniczone działanie, ponieważ rodzice dużo rzadziej niżby mogli przyprowadzają do gabinetu swoje dzieci,
 • Czy wzrost kosztów płac dotyczy wszystkich?

  Pomimo, że ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia dotyczy podmiotów leczniczych, spowodowała ogólny wzrost kosztu pracy pracowników medycznych na rynku pracy i ze skutkami jej muszą się liczyć również placówki niemające statusu podmiotu leczniczego. Poza tym, od 1.01.2020r wzrasta płaca minimalna w całej gospodarce.
  Wzrost kosztów z tytułu płac to równiez podwyżki, jakie zaplanowali technicy dentystyczni za protezy zębowe i aparaty ortodontyczne. To również wzrost cen z tytułu wszelkich badań laboratoryjnych, wyższa cena obsługi informatycznej i w końcu...składowa tworząca wynagrodzenie dla lekarza, jeśli nie pobiera pensji  tylko jest właścicielem i jego pensją jest zysk.
 • Jak brzmi art.158 ustawy?

  Art.  158.  [Nieważność zmiany w zawartej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

  1.  Nieważna jest zmiana zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona warunków, które podlegały ocenie przy wyborze oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  2.  W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, umowa w nowym brzmieniu obowiązuje do czasu zapewnienia świadczeń na podstawie nowego postępowania w sprawie zawarcia umowy.

 • Czy można mi w związku z wnioskiem odebrać kontrakt?

  Art.158 ust.2 wspomina o opcji obowiązywania „umowy w nowym brzmieniu” do czasu nowego konkursu, ale wówczas musielibyśmy mieć do czynienia z faktycznie „zmienioną umową” czyli automatycznym zaakceptowaniem przez o/NFZ nowej , zaproponowanej stawki. Wydaje się mało prawdopodobne, aby NFZ chcąc dochować standardu równego traktowania wszystkim automatycznie zgodził się na zaproponowane stawki więc to, czy umowa zostanie zmieniona czy nie - nie odbędzie się poza świadomością składającego wniosek Świadczeniodawcy.