Apel Nr 5/20/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 12 marca 2020 r.

o zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej w związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 w Polsce

 

W związku z licznymi sygnałami środowiska lekarskiego o braku m.in.: masek, rękawiczek, fartuchów ochronnych czy środków dezynfekujących, zwracamy się do Ministra Zdrowia z apelem o podjęcie natychmiastowych działań i doposażenie wszystkich placówek medycznych w odpowiednie środki ochrony osobistej, które zostały wymienione w zaleceniach oraz w komunikatach Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zagrożenie epidemiologiczne w Polsce z dnia na dzień wzrasta. Władze państwowe powinny zapewnić odpowiednie zaplecze i środki, aby lekarze i lekarze dentyści, pielęgniarki oraz inni przedstawiciele personelu medycznego byli odpowiednio przygotowani i mieli zapewnione wymagane i zalecane środki ochrony osobistej. Jest to niezbędne dla lekarzy i lekarzy dentystów, całego personelu medycznego oraz pacjentów.

W sytuacji braku odpowiedniego i potrzebnego wyposażenia, żaden polski lekarz nie będzie w stanie w pełni wykorzystać swojej wiedzy i umiejętności walcząc o zdrowie pacjentów, nie narażając jednocześnie siebie oraz innych.

Niezrozumiałe jest również wprowadzanie bezterminowych regulacji ustawowych wyłączających znaczną część placówek medycznych z oczywistego prawa dokonywania zakupów potrzebnych wyrobów medycznych. Wprowadzony do ustawy Prawo farmaceutyczne zakaz sprzedaży tych wyrobów do praktyk zawodowych, a taki zaistnieje w przypadku objęcia tych wyrobów stosownymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia, doprowadzi do pozbawienia pacjentów praktyk zawodowych prawa do opieki sprawowanej przez wybraną przez pacjenta placówkę.

Apelujemy o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego kraju, poprzez zagwarantowanie placówkom medycznym niezbędnego zaplecza, którego brak może doprowadzić do wieloletniego kryzysu polskiej ochrony zdrowia.

Dodane: 2020-03-12, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj