3 czerwca 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o zajęcie rzeczowego stanowiska w związku z apelem Prezydium NRL z dnia 10 kwietnia 2020 r. o regularne publikowanie aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby członków personelu medycznego zarażonych koronawirusem, z podziałem na poszczególne zawody.

Biorąc pod uwagę wcześniejszą odpowiedź na apel, udzieloną przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemara Kraskę (więcej tutaj), Prezes NRL skomentował, że apel został błędnie odczytamy przez kierownictwo Ministerstwa, a zawarte w treści pisma Wiceministra Kraski informacje o trybie postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia pracownika medycznego są powszechnie znane i nie były przedmiotem zapytania samorządu. Opisany fakt, że „każdorazowe zidentyfikowanie zakażenia wśród personelu medycznego, skutkuje każdorazowo wszczynaniem dochodzenia epidemiologicznego przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego” w żaden sposób nie koresponduje z apelem PNRL o to, aby publikować dane statystyczne dotyczące liczby zakażonego personelu medycznego.

Prezes NRL podkreślił, że utajnianie takich informacji jest niezrozumiałe, a bieżące publikowanie danych jest w pełni uzasadnione. Wiedza o liczbie zakażonych pracowników medycznych z podziałem na poszczególne zawody jest potrzebna do podejmowania działań przez poszczególne samorządy zawodów medycznych, w szczególności do właściwego reprezentowania indywidualnych i zbiorowych interesów członków samorządu. Pozwoliłaby również na weryfikację zasadności podejmowania pewnych rozstrzygnięć dotyczących lekarzy i innych pracowników medycznych.

W piśmie Prezes NRL przypomina także, że bliżej nieokreślone i niepoparte żadnymi danymi statystycznymi o liczbie zakażeń „względy epidemiczne” były m.in. podstawą nałożenia na pracowników medycznych obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP, podczas gdy przedstawicieli innych zawodów pracujących w strefie przygranicznej zwolniono z odbycia kwarantanny.

Dodane: 2020-06-03, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj