logo: NIL

W dniu 13 marca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło:

 • APEL do lekarzy i lekarzy dentystów
 • APEL do władz publicznych

 

Apel Nr 8/20/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 13 marca 2020 r.

do lekarzy i lekarzy dentystów

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce, jak i na całym świecie, bardzo dynamicznie się rozwija. Bardzo ważne jest zachowanie rozsądku, przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia.

W tej jakże trudnej chwili, szczególnie my, lekarze, musimy stanąć na wysokości zadania i być przykładem dla pacjentów. Na naszych barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Dlatego apelujemy – dbajcie o swoje zdrowie, bądźcie rozważni i przestrzegajcie zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych abyście mogli zgodnie z etyką naszego zawodu nieść pomoc innym. Jeżeli wracacie z obszarów dotkniętych koronawirusem, mieliście kontakt z zarażonymi lub z osobami z podejrzeniem zarażenia – zgłaszajcie to swojej dyrekcji, obserwujcie swój stan zdrowia, nie bagatelizujcie objawów.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, że mimo najszczerszych chęci nie będziemy zdolni do niesienia pomocy chorym. 

Jednocześnie informujemy, że na wczorajszym wieczornym spotkaniu Prezydium NRL i Konwentu Prezesów OIL z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Zdrowia Waldemarem Kraską i Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem ponownie stanowczo zażądaliśmy zapewnienia równoprawnego dostępu praktyk lekarskich do zakupu m.in. środków ochrony osobistej w hurtowniach farmaceutycznych.

W przypadku braku niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego środków ochrony nie pozostanie nam nic innego, jak powstrzymać się od udzielania świadczeń zdrowotnych, abyśmy sami nie stali się potencjalnym źródłem zarażenia.

W imieniu całego samorządu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim lekarzom i całym zespołom medycznym, które w tym trudnym czasie dają z siebie wszystko, aby zapewnić odpowiednią opiekę oraz bezpieczeństwo pacjentom.

Jest to niezwykle ważne, aby w okresie ogólnoświatowej pandemii personel medyczny, dzięki swojemu profesjonalizmowi, był ostoją spokoju i rozsądku.

Jeszcze raz dziękujemy za Wasz trud i poświęcenie!

 

Apel Nr 9/20/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 13 marca 2020 r.

do władz publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do władz publicznych o niezwłoczne:

 • zapewnienie bezpieczeństwa personelu medycznego poprzez doposażenie wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą w niezbędne wyroby i środki ochrony osobistej;
 • umożliwienie niezwłocznego wykonania personelowi medycznemu testów na obecność koronawirusa;
 • zapewnienie równego traktowania w powyższym zakresie wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • udzielenie podmiotom leczniczym zmuszonym do zawieszenia działalności wsparcia
  i objęcie ich działaniami osłonowymi na zasadach takich, jak przewidywane są dla przedsiębiorstw, wobec których wydaje się nakaz zawieszenia działalności;
 • w przypadku zawieszenia udzielania świadczeń gwarantowanych - zaliczkowanie wynagrodzenia tych podmiotów przez czas niezbędnego zawieszenia udzielania świadczeń.

Dodane: 2020-03-14, przez: Alicja

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj