Sekretarz Stanu Waldemar Kraska w odpowiedzi na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 10 listopada w sprawie szkodliwych wypowiedzi dotyczących obecnej sytuacji epidemicznej (w tym wypadku wypowiedzi p. Edyty Górniak), zapewnia, że Minister Zdrowia również negatywnie ocenia wszelkiego rodzaju działania i wypowiedzi, które – negując obecną sytuacje związaną z epidemią wywołaną przez wirusa SARSCoV-2 – przyczyniają się do szerzenia całkowicie niewłaściwego i kompletnie fałszywego obrazu rzeczywistości, wykreowanego często np. na podstawie różnego rodzaju teorii spiskowych.

Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że wszelkiego rodzaju tego typu wypowiedzi, świadczące czy to o ignorancji, braku wiedzy czy może wynikające też z potrzeby zaistnienia w mediach, nie tylko podważają trud personelu medycznego, w tym lekarzy, w codziennej – często ponad miarę – pracy. Zgodzono się z uwagą Prezesa NRL, że mogą one prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia, gdyż wypowiedzi i „autorytet” osób znanych (i nie tylko), mają wpływ na decyzje podejmowane przez ludzi i pacjentów.

O ile negatywna ocena etyczna powyższego zachowania jest dla Ministra Zdrowia oczywista, o tyle kwestia penalizacji konkretnego czynu i przyjęcia określonych rozwiązań prawnych i karnych, wymaga pogłębionej analizy prawno-karnej.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wspomniany przez Prezesa NRL w piśmie do Ministra Zdrowia, został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz do Komisji Zdrowia. Minister Zdrowia będzie uczestniczył w opiniowaniu tego projektu w ramach uzgadniania projektu stanowiska Rządu do wspomnianego projektu ustawy. Wtedy to też, Minister Zdrowia ma zająć stanowisko w tej sprawie.

Dodane: 2020-11-26, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj