Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 19 stycznia 2021 r. przyjęło:

APEL Nr 2/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 19 stycznia 2021 r.

do Ministra Zdrowia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o natychmiastowe wznowienie szczepień personelu medycznego przeciwko COVID-19. Zaszczepienie personelu medycznego wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną tych podmiotów czy rodzaj wykonywanych przez ten personel czynności, jest warunkiem niezbędnym dla istotnego zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów, nie tylko chorych na COVID-19.

Zaprzestanie szczepień personelu medycznego, który nie został w całości zaszczepiony i rozpoczęcie szczepień innych uprawnionych doprowadzi do sytuacji, w której system opieki zdrowotnej nie będzie dysponował zdrowym i bezpiecznym personelem i tym samym nie będzie mógł zapewnić opieki zdrowotnej pacjentom. Personel medyczny, pracujący z chorymi, jest szczególnie narażony na zakażenie. Co więcej, w przypadku zakażenia pracownik medyczny może w sposób bardzo łatwy przenieść zakażenie na dużą liczbę pacjentów. Niezaszczepienie całego personelu medycznego stanowi zatem realne i poważne zagrożenie życia i zdrowia nie tylko tego personelu, ale również pacjentów pozostających pod jego opieką.

Zaszczepienie całego personelu medycznego jest warunkiem niezbędnym do przywrócenia normalności w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.

Dodane: 2021-01-20, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj