logo: NIL

„Przedstawione dane, w naszej ocenie, jednoznacznie wskazują, że egzamin ustny w tej grupie lekarzy jest jedynie formalnością i pozostaje bez wpływu na przygotowanie zawodowe tych lekarzy. Stanowi to niezaprzeczalny dowód na sens rezygnacji z części ustnej PES dla tych lekarzy” – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski odnosząc się do statystyk zdawalności Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wśród lekarzy, którzy z części pisemnej uzyskali ocenę co najmniej dobrą.

Dane otrzymane od Centrum Egzaminów Medycznych prezes NRL przesłał do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Korespondencja ta stanowi dodatkowe uzupełnienie argumentów, które przywoływane były przez prezesa NRL m.in. we wcześniejszym piśmie do MZ w sprawie postulatów środowiska lekarskiego względem zwolnienia części lekarzy z ustnego PES.

Pełna treść pisma skierowanego do MZ:

Warszawa, 30 czerwca 2022 r.

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia lekarzy, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą z części pisemnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, z konieczności zdawania części ustnej tego egzaminu, uprzejmie informuję, że Naczelna Rada Lekarska otrzymała z Centrum Egzaminów Medycznych statystyki zdawalności ustnej części egzaminu PES w tej grupie lekarzy. 

Statystyki wskazują, że niemal wszyscy lekarze, którzy zdali część pisemną egzaminu PES z oceną co najmniej dobrą zdają następnie egzamin ustny. Stanowi to niezaprzeczalny dowód na sens rezygnacji z części ustnej PES dla tych lekarzy, o co nasze środowisko postuluje, zwracając uwagę na uwarunkowania systemowe.

Z danych uwzględniających egzaminy przeprowadzone w latach 2018-2022 wynika, że np. w tegorocznej sesji wiosennej egzamin ustny zdało 100% osób, które uzyskały ocenę bardzo dobrą z części pisemnej. Po podsumowaniu wyników z 9 sesji egzaminacyjnych, wskazać należy, że spośród 426 osób z oceną bardzo dobrą z części pisemnej tylko 2 osoby nie zdały następnie części ustnej (0,4%). W przypadku osób z oceną dobry plus było to zaledwie 0,7%, a u osób z oceną dobrą 1,3%. Przedstawione dane, w naszej ocenie, jednoznacznie wskazują, że egzamin ustny w tej grupie lekarzy jest jedynie formalnością i pozostaje bez wpływu na przygotowanie zawodowe tych lekarzy.

Ponownie podkreślam kwestię pogłębiania się problemów kadrowych w systemie ochrony zdrowia. Czas każdego lekarza, jaki mógłby on poświęcić dla pacjentów, nie powinien być przeznaczony na powtarzanie materiału do ustnej części egzaminu. Ponownie zaznaczam również fakt, że zwolnienie z części ustnej PES grona lekarzy mających wynik co najmniej dobry z części pisemnej, w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie jakości kształcenia i wysokość kompetencji lekarza specjalisty. Załączam pismo z Centrum Egzaminów Medycznych ze szczegółowymi danymi.

Zwracam się z uprzejmą prośbę o przeanalizowanie tych danych i wzięcie ich pod uwagę podczas podejmowania decyzji o rozwiązaniach, które mogłyby być odpowiedzią na problemy zgłaszane przez środowisko lekarskie.

Z poważaniem,

Łukasz Jankowski

Pismo prezesa NRL do MZ z 30 maja 2022 r.

Dodane: 2022-06-30, przez: Rafał

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj