logo: NIL

W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej prezes Łukasz Jankowski i Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podpisali porozumienie dotyczące wspólnych inicjatyw, projektów i wzajemnego wsparcia w zakresie m.in. szkoleń i badań. Podczas spotkania, w kontekście praw pacjenta, rozmawiano również o problemach systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwie leczenia.

W porozumieniu ujęte są inicjatywy związane z różnymi formami szkoleń i kształcenia w obszarze opieki zdrowotnej i ochrony praw pacjenta, a także prowadzenie badań i analiz. W podpisanym dziś (29 lipca) dokumencie czytamy, że porozumienie ma na celu podnoszenie poziomu wiedzy i przygotowania personelu medycznego w zakresie ochrony praw pacjenta oraz wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw, w tym także popieranie lub inicjowanie wydania aktów prawnych z zakresu ochrony praw pacjenta. Współdziałania obejmują organizację szkoleń, kursów i konferencji kierowanych do lekarzy, lekarzy dentystów i innych osób wykonujących zawód medyczny; przeprowadzenie badań, w tym także badań ankietowych; przygotowywanie analiz zebranego materiału badawczego; przygotowanie i kierowanie do właściwych organów wniosków o wydanie aktu prawnego.

Pierwsze szkolenie na podstawie zawartego porozumienia planowane jest jesienią.

Dodane: 2022-07-29, przez: Rafał

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj

Podobne wpisy