logo: NIL

W związku z wypowiedzią Włodzimierza Pawelca z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP”, jaka ukazała się w dniu 21 lipca 2017 roku w rubryce „Dwugłos” w "Kurierze Lubelskim" Rzecznik Prasowy NIL Katarzyna Strzałkowska zwróciła się do redakcji z prośbą o opublikowanie następującego wyjaśnienia:

„Naczelna Rada Lekarska nie jest związkiem branżowym, tylko organem samorządu zawodowego zrzeszającym wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących swój zawód w Polsce. Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej są wybierani na Krajowym Zjeździe Lekarzy i reprezentują najwyższą władzę samorządu lekarskiego pomiędzy Zjazdami.

Związki lekarzy z przemysłem są ściśle uregulowane w Kodeksie Etyki Lekarskiej, do którego zapisów są obowiązani stosować się wszyscy lekarze i lekarze dentyści w Polsce, łącznie z tymi, którzy sprawują funkcje w organach samorządu lekarskiego. Zadziwiające jest, że Pan Pawelec wypowiada się na temat praw moralnych Naczelnej Rady Lekarskiej, nie znając ani struktury samorządu lekarskiego, ani uregulowań KEL, ani też szczegółów dotyczących Raportu Przejrzystości EFPIA.

Sugestie dotyczące złamania zapisów KEL przez członków Naczelnej Rady Lekarskiej, bo tak należy odbierać wypowiedź Pana Pawelca, nie są poparte żadnymi dowodami i wprowadzają Państwa czytelników w błąd”.

Wyjaśnienie zostało zamieszczone w całości w „Kurierze Lubelskim” 28 lipca 2017 roku.

Dodane: 2017-08-04, przez: Marcin

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj