logo: NIL

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Lekarze!

Przez dekady problemy lekarzy z niepełnosprawnościami były niezauważalne. Odwaga i wytrzymałość osób chcących pokonać swoje słabości były wręcz ignorowane. Nadszedł wreszcie czas na zmiany. W tym roku powstała funkcja Pełnomocnika Naczelnej Rady Lekarskiej ds. lekarzy z niepełnosprawnościami, a mnie spotkał zaszczyt jej pełnienia.

Z całego serca pragnę zaoferować wszystkim Lekarkom i Lekarzom zmagającym się z problemami zdrowotnymi swoje wsparcie w pokonywaniu trudności, które pojawiają się na naszej drodze zawodowej. Jako osoba poruszająca się na wózku, część z tych problemów znam, sam ich doświadczyłem lub nadal doświadczam. O swoich możecie mnie Państwo poinformować poprzez kontakt z Biurem Pełnomocnika (e-mail: niepelnosprawni@nil.org.pl). Nikogo nie zostawimy bez pomocy.

Sobie i Wam życzę, by było coraz mniej trudności i przeszkód. Jestem przekonany, że z upływem czasu obecność osób z niepełnosprawnością w naszym środowisku stanie się naturalna, w pełni akceptowana i ceniona. „Jestem lekarzem” każdy może powiedzieć z dumą. Myślę, że z jeszcze większą dumą może to powiedzieć lekarz z niepełnosprawnością.

Mam nadzieję, że nadal będziemy mieć tę ogromną siłę do działań w przełamywaniu barier. Zarówno tych fizycznych, jak i mentalnych, często abstrakcyjnych i nieuzasadnionych. Tego nam wszystkim życzę.

Gratuluję jednocześnie hartu ducha i wytrwałości. Wierzę, że nikt już nigdy nie poczuje się samotny ze swoimi zmartwieniami. Jesteśmy dla Was. Jesteśmy razem.

lek. Oleg Nowak

pełnomocnik NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami

Dodane: 2022-12-03, przez: Karolina

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj