Celem wprowadzenia ustawy o bezpieczeństwie leczenia jest stworzenie odpowiedniej kultury i atmosfery pracy lekarzy i lekarzy dentystów oraz bezpieczeństwo prowadzenia procesu terapeutycznego pacjenta. Ważne jest, by z życia zawodowego lekarzy w jak największym stopniu wyeliminować poczucie napięcia oraz strachu, które z pewnością przyczyniają się do pogorszenia warunków pracy.  

Projekt ustawy lekarskiego samorządu zawodowego kładzie nacisk na działania naprawcze w chwili wystąpienia zdarzenia niepożądanego. Medyk nie powinien obawiać się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za ratowania życia pacjenta. Stąd właśnie idea wprowadzenia rejestru zdarzeń niepożądanych oraz funduszu kompensacyjnego.  

Dzięki tym regulacjom system ochrony zdrowia zyska realną szansę na poprawę jakości leczenia i skuteczności kompensacji. Myślą przewodnią projektu NIL jest stworzenie przepisów, dzięki którym pacjenci bez zbędnych i wydłużających całą procedurę formalności otrzymają odszkodowanie, a lekarze będą mieli szansę na analizę i poprawę procesu leczenia, w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego.   

Zaledwie 5 procent spraw wszczynanych przeciwko lekarzom ma swój finał w sądzie. Inaczej mówiąc, 95 procent lekarzy i lekarzy dentystów, posądzonych o błąd w sztuce, niepotrzebnie traci swój bezcenny czas, który mogliby poświęcić pacjentom. Nowe przepisy są zdecydowanie korzystniejsze dla pacjentów, pomogą im szybko uzyskać odszkodowanie, bez konieczności uczestniczenia w długotrwałym i kosztownym procesie sądowym – podkreśla Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL. 

Dodane: 2023-02-23, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj