logo: NIL

Kiedy tylko zapoznałem się ze stanowiskiem wówczas Grupy Roboczej Towarzystwa Internistów Polskich, byłem całym sercem za jego przyjęciem. Miałem przyjemność z ramienia Naczelnej Rady Lekarskiej go recenzować. Jestem pod wrażeniem pracy, którą wykonali autorzy tych wytycznych. To  bezcenny głos w dyskusji na temat terapii daremnej i zagadnienia końca życia — podkreśla Damian Patecki, lekarz anestezjolog, przewodniczący Komisji Kształcenia NRL.

Stanowisko z wytycznymi przygotował zespół kilkunastu ekspertów, złożony z lekarzy różnych specjalności, etyków, osób duchownych i prawników. Specjalistom przyświecała idea nie tylko opisania najlepszej praktyki klinicznej w kontekście ciężko chorych pacjentów, wobec których medycyna staje się bezsilna, lecz także stworzenie formalnej i jednolitej procedury. Dokument przyjęło i poparło uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rekomendacji Rady Ekspertów NIL oraz Komisji Etyki Lekarskiej NRL.

Omawiane stanowisko jest niezwykle wnikliwym, opartym o bogate piśmiennictwo i przygotowane przez zespół znamienitych autorytetów dokumentem uwzględniającym wszelkie oczekiwane w tak delikatnej materii, jak opieka terminalna, aspekty: prawne, etyczne, szanujące godność pacjenta i skupiające się przede wszystkim na osobie umierającej. [...] Praktyczny wymiar stanowiska zawiera się również w części prawnej, jasno wskazując uprawnienia zespołu terapeutycznego i rolę rodziny z podkreśleniem, że spotkanie z bliskimi służyć ma zebraniu informacji o chorym i ich przygotowaniem na proces umierania, a nie uzyskaniu od nich zgody. [...] Aprobatę Komisji uzyskały propozycje Grupy Roboczej, by w poszczególnych etapach postępowania z pacjentem uwzględniać też osoby niebędące lekarzami: psychologa, kapelana, radcę prawnego, stanowi to o holistycznym traktowaniu umierającego z poszanowaniem wszelkich aspektów sytuacji, w jakiej jest pacjent — pisze w swojej rekomendacji Komisji Etyki Lekarskiej NRL

To, co kluczowe w tym dokumencie, to osadzenie wytycznych przede wszystkim na zagadnieniu godności pacjenta i działaniu w jego najlepiej pojętym interesie. Godność pacjenta to nie tylko sposób leczenia, lecz także problematyka końca życia. Dokument jest niezwykle przemyślany i wartościowy. O wadze tego stanowiska stanowi sam temat, jaki podejmują specjaliści, i fachowość opracowania tego zagadnienia, zastosowanie bardzo precyzyjnego języka. Stanowisko to z pewnością będzie stanowiło bardzo dużą pomoc dla pacjentów, ich rodzin oraz lekarzy. Nam, jako NIL, podobnie jak autorom, zależy na jak najszerszym rozpowszechnieniu tego dokumentu. Uważamy, że środowisko lekarskie powinno podejmować takie trudne, graniczne tematy i stać na straży godności pacjenta – dodał Damian Patecki.

Ze stanowiskiem Grupy Roboczej Towarzystwa Internistów Polskich ds. Terapii Daremnej na Oddziałach Internistycznych można zapoznać się TUTAJ. Pełna treść dostępna jest po zalogowaniu.

Dodane: 2023-04-25, przez: Adrian

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj