Sposoby funkcjonowania, podział kompetencji oraz postępowanie w przypadku złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie działalności samorządu zawodowego – to tematy pierwszego spotkania nowej kadencji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które odbyło się 4 grudnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.

- Jak moglibyśmy ewentualnie zmodyfikować sposób naszej komunikacji, żeby był bardziej efektywny, a jednocześnie, żeby bardziej zachęcał oddolnie do angażowania się w działalność naszego Porozumienia? – pytał, otwierając dyskusję, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Mateusz Kowalczyk, który przewodniczy tej kadencji Porozumienia.

Zaproponowano m.in., że w ramach OPSZZP powstaną „tematyczne podzespoły”, np. medyczny, prawny czy techniczny, które na bieżąco będą rozpatrywać i reagować na problemy danego środowiska. - Praca w obrębie tych grup roboczych udrożni zarówno przekaz informacji oraz zwiększy sprawność Porozumienia. Jednocześnie pozwoli na bardziej skrupulatne zajęcie się tematem w obrębie danego zawodu – przekonywał wiceprezes NRL.

W trakcie posiedzenia poruszono również kwestie wartości, które łączą wszystkie instytucje Porozumienia, czyli samorządności, samostanowienia i sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego. Wszyscy zebrani wyrazili gotowość do wspólnej ich obrony oraz zadeklarowali wzajemne wsparcie w sytuacji zagrożenia działaniami decydentów wymierzonymi w dany samorząd.

 

fot.: Karolina Bartyzel, NIL

Dodane: 2023-12-06, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj