Nie możemy godzić się na takie obniżanie standardów, które stwarza zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów. Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy lekarza w Polsce powinno pozostać prawo wykonywania zawodu wydawane przez okręgowe Izby lekarskie – zaznacza Przewodnicząca Komisji ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców Naczelnej Rady Lekarskiej Mery Topolska-Kotulecka.

Naczelna Izba Lekarska niezmiennie wymaga od lekarzy z zagranicy, którzy chcą podjąć pracę w polskim systemie ochrony zdrowia, znajomości języka polskiego. W marcu zeszłego roku samorząd lekarski odmówił wydania prawa do wykonywania zawodu 200 medykom głównie ze względu na niewystarczającą znajomość języka polskiego.

Ostatnie lata z powodu pandemii Covid-19, a także agresji Rosji na Ukrainę wymagały wyjątkowych rozwiązań w wielu dziedzinach życia, także w opiece zdrowotnej. Wówczas organizatorzy polskiego systemu ochrony zdrowia stworzyli przepisy dotyczące przyznawania tzw. warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznając wspomniane uprawnienia, Ministerstwo Zdrowia nie wymagało od lekarzy z zagranicy potwierdzonej żadnym egzaminem czy zaświadczeniem znajomości języka polskiego.

Utrzymywanie tych przepisów w dzisiejszej sytuacji nie znajduje jednak uzasadnienia, a stwarza jedynie potencjał dla wielu nieporozumień i nieprawidłowości. Przede wszystkim zaś zagraża bezpieczeństwu pacjenta. Dopuszczanie lekarzy do wykonywania zawodu bez odpowiedniej weryfikacji ich umiejętności językowych to obniżanie standardów dziedziny wymagającej najwyższych kompetencji.

Stojąc na straży rzetelnego wykonywania zawodu lekarzy i lekarzy dentystów Komisja ds. Egzaminów z języka polskiego NRL w zeszłym roku przeegzaminowała 1911 lekarzy z zagranicy. To wzrost liczby osób przystępujących do egzaminów j. polskiego w NIL o ponad połowę w stosunku do roku 2022. Wówczas 883 lekarzy skorzystało z możliwości weryfikacji swoich umiejętności językowych stworzonej przez samorząd lekarski. Fakt ten świadczy o rosnącej potrzebie wnikliwego weryfikowania znajomości języka polskiego wśród coraz większej liczby przybywających do Polski lekarzy z zagranicy. Jedynie taki lekarz, który będzie w stanie właściwie porozumiewać się z pacjentem, może zapewnić mu bezpieczne warunki leczenia.

Istotnym elementem nostryfikacji dyplomu lekarza i lekarza dentysty z zagranicy jest zaświadczona pozytywnym wynikiem egzaminu znajomość języka polskiego. W Naczelnej Izbie Lekarskiej od lipca 2023 roku ze wzmożoną intensywnością przeprowadzamy takie egzaminy dla wszystkich chętnych lekarzy obcokrajowców – dodaje Mery Topolska-Kotulecka.

Egzaminy odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek. Wykaz potrzebnych dokumentów i niezbędne informacje dotyczące przystąpienia do egzaminu znajduje się TUTAJ.

Dodane: 2024-02-10, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj