7 lutego 2024 r. w siedzibie COBIK Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się inauguracyjne spotkanie grupy roboczej zrzeszającej przedstawicieli sektora państwowego oraz specjalistów NIL IN (Sieci Lekarzy Innowatorów) dotyczące Raportu ds. bezpieczeństwa danych medycznych.

Cieszymy się, że możemy gościć Państwa w Naczelnej Izbie Lekarskiej i zaprezentować efekty kilkumiesięcznej pracy, jaką wykonał nasz Zespół przygotowując raport „Dane medyczne w pracy lekarza – stan obecny & pożądane zmiany” – powiedział otwierając wydarzenie wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.

W spotkaniu uczestniczyli – minister Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Jarosław Buczek - rzecznik URLP, Piotr Węcławik – Dyrektor Departamentu Innowacji (Ministerstwo Zdrowia), Jakub Groszkowski – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Monika Krasińska – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, Dariusz Dzielak – Biuro Partnerstwa Publicznego i Innowacji (NFZ), Kamila Malinowska – Dyrektor Biura Prezesa (AOTMiT), Sebastian Sikorski – UKSW oraz przedstawiciele COBIK i NIL IN – Artur Drobniak – Dyrektor COBiK, Jakub Chwiećko – partner zarządzający NIL IN, Łukasz Sosnowski – partner operacyjny NIL IN, Katarzyna Sadowska-Cioch – wicedyrektor COBIK, Małgorzata Wywrot – project manager NIL IN, mec. Michał Czarnuch oraz mec. Paweł Kaźmierczyk – współautorzy raportu.

Głównym punktem obrad była prezentacja wniosków zawartych w raporcie w odniesieniu do kierunków, jaki zespół roboczy mógłby podjąć, by wpłynąć na realne zmiany w istniejących regulacjach prawnych. Autorzy raportu oraz zespół NIL IN postulują, iż projektując kolejne rozwiązania dotyczące obszaru danych medycznych należy pamiętać, że jednym z ich głównych odbiorców jest lekarz, który wykorzystuje je codziennie w swojej pracy z pacjentem. Dalsze działania w tym zakresie powinny uwzględniać podstawowe wartości: dostępność, jakość i funkcjonalność, bezpieczeństwo, rozwój i świadomość.

Proponowane rozwiązanie obejmuje m.in. wyodrębnienie obszaru danych medycznych jako dedykowanego obszaru polityki publicznej w ochronie zdrowia, wyodrębnienie dedykowanego zespołu ds. danych medycznych, planu dalszego rozwoju systemu gromadzenia i wykorzystywania danych medycznych oraz przygotowanie projektu ustawy o danych medycznych.

Potrzebne jest przygotowanie kompleksowego planu dalszego rozwoju systemu gromadzenia i wykorzystywania danych medycznych uwzględniającego cały szereg zagadnień i uwarunkowań prawnych i technologicznych związanych z tym obszarem -  określił autor raportu oraz Lider grupy ds. danych medycznych NIL IN,  mec. Paweł Kaźmierczyk.

Poruszone zostały również tematy edukacji lekarzy i zarządzających podmiotami medycznymi, współpracy z Płatnikiem w zakresie raportowania oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi AI, które wspomogą pracę lekarzy w procesie diagnozy i terapii. Uczestnicy spotkania wspólnie podkreślili, że w tak ważne rozmowy powinny włączyć się również inne departamenty zajmujące się bezpieczeństwem danych medycznych.

 

Spotkania grupy roboczej będą miały charakter cykliczny, kolejne odbędzie się 19.03.2024 r.

Dodane: 2024-02-09, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj