Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 9 lutego 2024 r. przyjęło:

STANOWISKO Nr 5/24/P-IX

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, o którym powiadomiła Minister Zdrowia Izabela Leszczyna pismem z dnia 31 stycznia 2024 r. (znak: DLO.0210.1.2024.DK), nie zgłasza uwag do samego projektu.

Samorząd lekarski wyraża jednak głębokie zaniepokojenie okolicznościami uzasadniającymi przedłożenie przez Ministerstwo Zdrowia projektu ustawy, który w istocie ma na celu odroczenie wprowadzenia w życie przepisów o Krajowej Sieci Onkologicznej. Projektodawca wskazuje, że ewentualne nieuchwalenie tej nowelizacji ustawy spowoduje zagrożenie dla ciągłości opieki nad pacjentami onkologicznymi oraz chaos w systemie opieki onkologicznej. Ponadto wskazano, że ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w znaczącej części z dniem 20 kwietnia 2023 r., jednak jej faktyczne wdrożenie nie zostało w sposób właściwy i efektywny przygotowane. Do tego wykonany pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej nie wskazał potencjalnych dróg naprawy systemu, pomijał niedofinansowanie procedur i niedostatek kadr medycznych.

W razie przesunięcia terminu wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej, samorząd lekarski apeluje o rzetelną i skrupulatną weryfikacje założeń reformy i sposobu jej wdrożenia, tak aby dobro pacjentów onkologicznych nie było w najmniejszym stopniu zagrożone.

Dodane: 2024-02-09, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj