Rozpoczął się Nadzwyczajny XVI Krajowy Zjazd Lekarzy. W Łodzi w dniach 16-18 maja, delegaci z całej Polski omawiają i podejmują decyzje w fundamentalnych kwestiach dotyczących pracy oraz etyki zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów. Głównymi punktami tegorocznego porządku obrad są nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz regulaminu wyborczego samorządu lekarskiego. W otwarciu Zjazdu wystąpiła minister zdrowia Izabela Leszczyna. W pierwszym dniu dyskutowano i głosowano nad aktualizacją trybów wyborów.

- Jedną z pierwszych decyzji Naczelnej Rady Lekarskiej tej kadencji było zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy, żebyśmy pochylili się nad Kodeksem Etyki Lekarskiej i regulaminem wyborczym. Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że Kodeks Etyki Lekarskiej to podstawowy dokument, który reguluje naszą pracę, pracę lekarzy, a jednocześnie daje pacjentom rękojmię tego, że lekarz w sposób etyczny będzie wykonywał zawód. Jest to wspólne bezpieczeństwo – nasze, lekarzy i naszych pacjentów – powiedział na początku Zjazdu prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, dziękując wszystkim członkom Komisji Etyki Lekarskiej, Krajowej Komisji Wyborczej oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie projektów nowelizacji Kodeksu oraz regulaminu trybu wyborów. Dodał również, że ostatnie zmiany w KEL były w 2003 r., kiedy Polska nie była jeszcze nawet w Unii Europejskiej, a codzienna praca lekarzy nie była m.in. wspomagana przez narzędzia teleinformatyczne. W tamtym czasie nie poddawano także w wątpliwość, co stanowi aktualną wiedzę medyczną. Prezes NRL podkreślił, że rozwój i wpływ na zawód lekarski mediów społecznościowych oraz reklamy sprawiły, że KEL należy uaktualnić, a samorząd lekarski jest tym gremium eksperckim, które na te wyzwania nowoczesności powinien i jest w stanie znaleźć odpowiedź.

Obecna na otwarciu obrad minister Leszczyna zapewniła o trwaniu prac w resorcie nad postulatami samorządu lekarskiego. Poinformowała m.in. o wydaniu rozporządzenia o mobilnym Prawie Wykonywania Zawodu, które będzie dostępne w aplikacji mObywatel w wakacje oraz o decyzji dot. uproszczonej procedury ubiegania się o PWZ dla lekarzy z Ukrainy – ma ona wygasnąć 24 października 2024 r. Od tego momentu lekarze z Ukrainy będą zobowiązani do znajomości języka polskiego. Ponadto minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar rozpoczął proces likwidacji zespołów ds. błędów medycznych w prokuraturach. Szefowa resortu złożyła obietnicę, że klauzula wyższego dobra zostanie w tym roku wprowadzona – nowo powołana komisja kodyfikacyjna w ministerstwie sprawiedliwości będzie pracować nad przepisami prawa cywilnego dot. odpowiedzialności karnej lekarzy. Wspomniała również o kwestii określania poziomu refundacji i nakładanych na lekarzy kar finansowych za tzw. nienależną refundację, ale nie zadeklarowała rozwiązania tego problemu.

Prezes Jankowski złożył również hołd zmarłym samorządowcom. Wspólnie z Kanclerzem Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis prof. dr hab. n. med. Romualdem Krajewskim wręczył odznaczenia. Tegoroczni laureaci to Maciej Hamankiewicz z Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach i Marek Stankiewicz z OIL w Lublinie.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był zmianom w regulaminie wyborczym samorządu lekarskiego. W wyniku wielogodzinnej dyskusji delegaci zdecydowali o wprowadzeniu poprawek do regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz trybu odwołania członków tych organów. Najistotniejszą z nich było wprowadzenie trybu głosowania elektronicznego. Nowelizacja ma na celu ułatwienie procesu głosowania oraz zwiększenie frekwencji wyborczej.

Jednocześnie w pierwszej turze wyborów utrzymane zostały dotychczasowe tryby głosowania osobistego i korespondencyjnego, aby zapewnić dostępność głosowania dla wszystkich grup wiekowych. Wszystkie te tryby są trybami równoważnymi.

Zmiany w regulaminie wyborczym zostały przyjęte przez większość delegatów. Nowe zasady mają zapewnić uczciwe i transparentne wybory samorządowe.

Dodane: 2024-05-17, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj