W środę 29.05. 2024 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej została zawiązana Koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa.
W skład koalicji weszła Fundacja Healthcare Poland, Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej, Polska Federacja Szpitali oraz Krajowa Izba Domów Opieki.
W podpisaniu projektu wziął udział Artur Drobniak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia NIL, który wraz z Łukaszem Sosnowskim, partnerem operacyjnym NIL IN, byli gospodarzami spotkania.
Koalicja, którą powołaliśmy, jest krokiem w stronę bezpieczeństwa pacjentów, lekarzy oraz innych pracowników medycznych, którzy wprowadzają dane. Warto pamiętać, że stoimy przed nieuniknioną rewolucją technologiczną – liczba informacji, które gromadzimy, rośnie logarytmicznie, zwiększa się również prawdopodobieństwo ich wyciekania. Na szczęście podjęte zostały – zarówno przez legislatorów w Unii Europejskiej, jak i przez Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ w Polsce – działania, także finansowe, które mają temu zapobiegać. Zwiększą poziom cyberbezpieczeństwa w szpitalach oraz innych placówkach ochrony zdrowia – powiedział dyrektor Artur Drobniak.

W wydarzeniu wzięli udział także  prof. dr hab. n. med. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, Roman Łożyński, dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów, Michał Dybowski, prezes Fundacji Healthcare Poland, Tomasz Majszyk, lekarz anestezjolog, założyciel St. Vincent Medical Center i Małgorzata Wywrot, project manager NIL IN oraz Pracownicy NIL i przedstawiciele mediów.

Spotkanie miało na celu przybliżenie tematyki związanej z istotą cyberbezpieczeństwa w obszarze organizacji ochrony zdrowia i długofalowej opieki nad pacjentem. Rola NIL IN w kształtowaniu świadomości w tym obszarze wzrasta, potwierdza to fakt zaangażowania w coraz większą ilość inicjatyw.

Doszliśmy do wniosku z przedstawicielami szpitali z całego świata, że rolą organizacji pracodawców szpitali, organizacji branżowych jest dzielenie się doświadczeniami, uczenie się od siebie i propagowanie najlepszych rozwiązań. Stąd też, między innymi, powstała Fundacja Healthcare Poland. W ramach koalicji będziemy wspólnie działać na rzecz bezpieczeństwa polskich pacjentów i bezpieczeństwa polskich medyków – podkreślił prof. dr hab. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Widzimy, że działania podjęte na rzecz szpitali, szczególnie w obszarze podnoszenia kompetencji spowodowały wzrost około 15% jeśli chodzi o poziom zachowania bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. (…) Ważne jest także to, gdzie dane medyczne są gromadzone, kto je przetwarza i w jakim celu. Koalicja będzie mogła uporządkować te sfery, albo przynajmniej wpłynąć na to uporządkowanie. Nie zatrzymamy ogromu danych, które gromadzone są w chmurze, ale możemy badać cel tego gromadzenia oraz metody ich przechowywania i udostępniania – powiedział Roman Łożyński, dyrektor r Centrum Informatyki Resortu Finansów.

Celem utworzenia kolacji jest:

– edukacja personelu medycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa,
– ustanowienie standardów cyberbezpieczeństwa dla szpitali,
– prowadzenie audytów cyberbezpieczeństwa dla szpitali,
– rozszerzenie tematu cyberbezpieczeństwa o tematy infrastrukturalne oraz telemedyczne.


O kolejnych działaniach koalicji będziemy Państwa informować w najbliższym czasie.

Dodane: 2024-06-05, przez: Iwona

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj