Naczelna Rada Lekarskiej na posiedzeniu 28 czerwca 2024 r. przyjęła:

STANOWISKO NR 3/24/IX

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wynagrodzeń lekarzy

Naczelna Rada Lekarska stwierdza z niepokojem, że regulacje wprowadzające zmiany w wysokości wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia od 1 lipca 2024 r. niwelują różnice płacowe pomiędzy „nauczycielami” i „uczniami” w wielu specjalizacjach lekarzy i lekarzy dentystów.

Samorząd lekarski zwraca uwagę, że konsekwencją braku proporcjonalnego  wzrostu płacy lekarzy specjalistów, w stosunku do lekarzy w trakcie specjalizacji będzie pogłębienie procesu ich rezygnacji z prowadzenia szkolenia.

Wyrażając zadowolenie z podnoszenia wynagrodzenia lekarzy odbywających specjalizacje w trybie rezydentury, uważamy, że ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków jest właściwe kształtowanie polityki płacowej, w sposób adekwatny do posiadanych kwalifikacji.

Naczelna Rada Lekarska postuluje także, aby w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia lekarzy odbywających specjalizację w trybie rezydentury odpowiedniemu zwiększeniu uległa również kwota dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji, która od 2021 r. nie była waloryzowana.

Przypominamy, że konsekwentnym postulatem samorządu lekarskiego jest trzykrotność średniej krajowej dla lekarza specjalisty.

Dodane: 2024-07-01, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj