Przedstawiciele Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej oraz okręgowych izb lekarskich zebrali się w siedzibie Bydgoskiej OIL na ogólnopolskiej konferencji poświęconej najnowszym wyzwaniom stojącym przed lekarzami na początkowym etapie kariery zawodowej.

Organizowaną przez Bydgoską Izbę Lekarską we współpracy z NIL konferencję otworzyli Aleksandra Śremska, prezes BIL oraz Paweł Doczekalski przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy NIL.

Przełom czerwca i lipca staje się niepisaną tradycją w organizowaniu Konferencji Młodych Lekarzy. Cieszy fakt, że w tym roku spotkaliśmy się w siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej. To ważne by nasza konferencja odbywała się w różnych miejscach na mapie samorządu lekarskiego w Polsce, ponieważ stwarza to młodym lekarzom okazję do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń na różne problemy i sposobów na ich rozwiązanie. KML to również sposób na integrację środowiska młodych lekarzy, która nie tylko w przyszłości, ale już teraz może owocować wspólnie podejmowanymi inicjatywami na rzecz lepszych warunków pracy i poszerzenia możliwości ulepszania swoich kompetencji. Już dziś planujemy kolejną edycję wydarzenia. Widząc coraz większe zainteresowanie lekarzy, którzy wkraczają na zawodową drogę, mamy jeszcze więcej zapału, by naszą konferencją w jakiś sposób odpowiadać na ich potrzeby – zaznacza Paweł Doczekalski, który swoją prelekcją dotyczącą bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia zainaugurował wydarzenie. Szczególną uwagę zwrócił na proces uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy z zagranicy chcących podjąć pracę w Polsce.

Szefowa bydgoskiej izby natomiast podczas swojego wykładu mówiła o roli samorządu lekarskiego w rozpoczynającej się drodze zawodowej młodego lekarza.

Konferencja jest okazją do analizy aktualnego stanu systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz jakości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w różnych aspektach. Eksperci skupili się na kolejnych etapach aktywności zawodowej lekarzy oraz ich doskonaleniu zawodowym. Wybrzmiała potrzeba rozwoju umiejętności efektywnej komunikacji w zespole medycznym oraz współpracy interdyscyplinarnej. Wykłady specjalistów i ekspertów w danych dziedzinach zwieńczały panele dyskusyjne, co pozwoliło na wymianę dyskusję i przedstawienie przeróżnych punktów widzenia na wskazane problemy. Tego typu konferencje mają istotne znacznie dla podnoszenia jakości kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy, standardów opieki medycznej a w konsekwencji doskonalenia systemu ochrony zdrowia – podkreślała po wydarzeniu prezes BIL.

Tematykę funkcjonowania lekarzy z zagranicy w polskim systemie ochrony zdrowia podjął prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, który podczas swojego wykładu omówił plany resortu zdrowia związane z wprowadzonym podczas pandemii COVID-19, a przedłużonymi po wybuchu wojny na Ukrainie, warunkowym prawem wykonywania zawodu.

Podczas konferencji poświęconej lekarzom, którzy często jeszcze kontynuują kształcenie w ramach specjalizacji, czy też rozwijają swoją karierę naukową, nie mogło zabraknąć zagadnień związanych z jakością szkolenia lekarzy w Polsce. Prof. Janusz Uriasz z Polskiej Komisji Akredytacyjnej mówił o działaniach PKA związanych z dbaniem o odpowiednio wysoki standard kształcenia przyszłych lekarzy w kontekście nowo powstałych kierunków medycznych. Zagadnienie to kontynuował Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który szczególną uwagę zwrócił na potrzebę współpracy zawodów medycznych w działaniu na rzecz poprawy jakości edukacji medycznej w Polsce.

Nauka i rozwój to jedne z najważniejszych składowych innowacji, które od zawsze odgrywają w medycynie kluczową rolę. Ostatnie lata to przede wszystkim rozmowa na temat użycia sztucznej inteligencji w medycynie. O tym jak bardzo perspektywa szerokiego stosowania rozwiązań AI w codzienności lekarza i pacjenta jest realna z dzisiejszego punktu widzenia, mówił prof. Zbigniew Włodarczyk, dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

Uczestnicy konferencji swoją uwagę poświęcili także lekarskiemu obowiązkowi zawiadamiania organów ścigania w przypadku, gdy ich pacjent jest ofiarą przemocy domowej. Kwestie związane ze współpracą z organami państwowymi omówił szczegółowo prof. Rafał Kubiak, Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych.

Prof. Aldona Katarzyna Jankowska, Kierownik Pracowni medycyny społecznej oraz prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej w swojej prelekcji opowiedziała o funkcji dobrej komunikacji w zespole medycznym i jej wpływie nie tylko na współpracę lekarzy, ale cały proces terapeutyczny.

Sesję wykładów zakończyło wystąpienie prezesa Wojskowej Izby Lekarskiej, lek. Artura Płachty, który w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę mówił o potrzebie przeszkoleń w zakresie medycyny wojskowej dla młodych lekarzy.

Fot. Bydgoska Izba Lekarska

Dodane: 2024-07-02, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj