1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komunikat Prezesa NRL

Koleżanki i Koledzy,

w związku z docierającymi do Naczelnej Izby Lekarskiej niepokojącymi sygnałami prasowymi (m.in. w Gazecie Prawnej w artykułach: „Zysk kontra zdrowie” z dn. 6 listopada 2019 r. oraz „Nie ma zgody na obciążanie lekarzy kosztami badań” z dn. 7 listopada 2019 r.) dotyczącymi zawierania przez podmioty lecznicze kontraktów z lekarzami, skonstruowanych w taki sposób, że kwota wynagrodzenia należnego lekarzowi jest obniżana o koszty zleconych przez niego pacjentom badań, zwracam się do lekarzy i lekarzy dentystów z prośbą o informowanie Naczelnej Izby Lekarskiej o zaistnieniu takich sytuacji.

Wiedza o skali tego zjawiska pozwoli na podjęcie odpowiednich kroków w tej kwestii.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

tel. +48 22 559 13 00, +48 22 559 13 24

e-mail: sekretariat@hipokrates.org

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-11-08 15:56:40