1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komunikat w sprawie formularzy o podwyżce wynagrodzeń

Uprzejmie informujemy, że w Naczelnej Izbie Lekarskiej przygotowane zostały wzory formularzy oświadczeń lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów do wykorzystania w celu skorzystania z uprawnień do podwyższonego wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

Przygotowane wzory formularzy zostały 10 sierpnia 2018 r. przekazane do Ministerstwa Zdrowia w celu potwierdzenia ich formalnej poprawności. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia, lecz nie później niż w dniu 27 sierpnia 2018 r., wzory przygotowanych formularzy, wraz z towarzyszącymi im informacjami opisowymi, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-08-22 09:48:24