1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prezes NRL: apel z 2017 r. nadal aktualny

Koleżanki i Koledzy,

w związku z akcją protestacyjną przeciwko niedofinansowaniu ochrony zdrowia w Polsce, organizowaną przez OZZL, pragnę przypomnieć treść Apelu Naczelnej Rady Lekarskiej z 27 października 2017 r.

„Naczelna Rada Lekarska, uwzględniając głosy środowiska lekarzy, którzy słusznie dostrzegają, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił przez samych lekarzy, zwraca się do lekarzy o ograniczenie w najbliższym czasie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych, również w ramach umów cywilnoprawnych, do maksymalnie 48 godzin w tygodniu.”

W obliczu braku radykalnych zmian w finansowaniu ochrony zdrowia ze środków publicznych i pogarszania się warunków pracy lekarzy, apel ten nie stracił na aktualności. Jest dla nas wiążący i zachęcam do zastosowania się do jego zapisów.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja

Prezes NRL

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-08-02 12:14:13