1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prezes NRL wystosował pismo do Dyrektorów Podmiotów Leczniczych w Polsce w sprawie interpretacji i realizacji umów rezydenckich

Prezes NRL A. Matyja w swoim wystąpieniu z dnia 11.01.2019 r. do Dyrektorów Podmiotów Leczniczych informuje o wspólnej interpretacji NIL i Ministerstwa Zdrowia kwestii dot. umów rezydenckich.

W załączonym piśmie, Minister Zdrowia Ł. Szumowski wskazuje, że w sytuacji „zejścia” lekarza rezydenta po zakończonym dyżurze, w związku z koniecznością zachowania norm należnego czasu odpoczynku, lekarz ten zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto dodaje, że czas odpoczynku po dyżurze nie powoduje przedłużenia specjalizacji i jest zaliczany do czasu jej trwania.

Prezes NRL A. Matyja podkreśla, że Naczelna Izba Lekarska podziela powyższe stanowisko i że będzie domagała się większego nadzoru Ministra Zdrowia nad realizacją postanowień umów rezydenckich.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-01-17 12:07:29