1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prezydium NRL wspiera stanowiska POL w sprawie zwolnień lekarskich

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wsparło stanowiska Porozumienia Organizacji Lekarskich o następującej treści:

Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL)
w sprawie wydawania przez ZUS druków zwolnień lekarskich

W związku z ograniczeniem wydawania druków ZUS ZLA do 3- w marcu, 2- w kwietniu, 1-w maju i czerwcu oraz całkowitym zakazem wydawania druków lekarzom, w których posiadaniu znajduje się więcej niż jeden niewykorzystany bloczek druków ZUS ZLA Porozumienie Organizacji Lekarskich wzywa prezes ZUS Gertrudę Uścińską do natychmiastowego wycofania zarządzenia wprowadzającego limity i ograniczenia w wydawaniu druków ZUZ ZLA.

Takie działania są szykaną w stosunku do lekarzy, ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie znajdują żadnego uzasadnienia w obowiązującym obecnie prawie.

Limity w wielu przypadkach stwarzają presję na lekarzy ograniczającą lub uniemożliwiającą prawidłowe orzekanie o stanie zdrowia pacjenta i zagrażają utrudnieniem uzyskania przez pacjenta świadczenia finansowego warunkowanego przedstawieniem druku ZUS ZLA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Reglamentacja druków zwolnień lekarskich przypomina czasy reglamentacji produktów w czasach słusznie minionych.

Przy obecnym niedoborze lekarzy, absolutnie niezrozumiałe jest ograniczanie czasu poświęcanego na leczenie pacjentów.

Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL)
w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich

1. Przedstawiciele środowiska lekarskiego zrzeszeni w POL stwierdzają, że termin obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień od 1 lipca 2018 r. jest absolutnie niewykonalny.

2. POL wzywa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do podjęcia pilnej inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
w celu odroczenia terminu wprowadzenia e-zwolnień.

3. Wszystkie działania niezbędne do wypisywania elektronicznych zwolnień muszą być skoordynowane w czasie, po zapewnieniu niezawodnej infrastruktury teleinformatycznej i wprowadzone w uzgodnieniu ze środowiskiem lekarskim.

4. Wprowadzanie e-zwolnień powinno być procesem wieloletnim, pozwalającym uzyskać pełną sprawność: personelu oraz zwiększenia jego liczby, zabezpieczenia sprzętu i niezawodności systemu teleinformatycznego służącego temu celowi. Do tego czasu powinna obowiązywać równolegle forma papierowa i elektroniczna.

5. Przedwczesne wprowadzenie zaproponowanych przez MRPiPS i ZUS rozwiązań spowoduje dezorganizację systemu świadczeń zdrowotnych, a przez to wydłużenie kolejek do lekarzy, w szczególności w POZ i AOS oraz spowoduje drastyczne ograniczenie dostępności dla pacjentów.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-03-26 10:37:39