1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Projekt planu finansowego NFZ 2020 na posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP

W dniu 4 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu RP, którego przedmiotem było zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

W posiedzeniu udział wzięli m.in. Andrzej Jacyna, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Mirosław Stasiak Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów. Z ramienia Naczelnej Rady Lekarskiej w spotkaniu uczestniczył dr Jerzy Friedigier.

Prezes NFZ Andrzej Jacyna przedstawił projekt planu finansowego NFZ na 2020 r., wskazując, że przyjęte w planie przychody i koszty zostały oparte o wskaźniki makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów. W projekcie planu finansowego NFZ na rok 2020 wysokość przychodów i kosztów zaplanowano w tej samej wysokości tj. 97 miliardów 288 milionów.

W czasie dyskusji poruszono m.in. kwestię dużego wzrostu zaplanowanych wydatków w planie finansowym na POZ i brak znaczącego wzrostu na AOS. Zwrócono również uwagę na kolejny brak wzrostu nakładów na leczenie stomatologiczne.

Członek Prezydium NRL Jerzy Friedigier wskazał, że projekt planu finansowego nie uwzględnia wzrostu kosztów świadczeń zdrowotnych, mimo działań, które te koszty podnoszą (m.in. obowiązek codziennego sprawozdania przez świadczeniodawcę o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia). Ponadto zauważył, że ustawowy obowiązek wzrostu wynagrodzeń skonsumuje potencjalny wzrost nakładów na świadczenia zdrowotne.

W związku z powyższym, proponowany w projekcie wzrost nakładów nie jest w stanie zrównoważyć postępujących kosztów świadczeń zdrowotnych.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego NFZ na 2020.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-07-05 15:41:36