1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Recepty - wątpliwości zgłoszone do Ministra Zdrowia

Nowe regulacje dotyczące wystawiania i realizacji recept wprowadzone do przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept budzą wątpliwości interpretacyjne, co skutkuje odmową realizacji recept, w tym także recept wystawionych prawidłowo. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do Ministra Zdrowia o pilną analizę tych przepisów oraz podjęcie działań informacyjnych. Zaznaczamy, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty nie był poddany uzgodnieniom publicznym w toku prac legislacyjnych w rządzie.

Treść aktów prawnych dostępna tutaj:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/697/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/745

Opublikował: Anna Pogorzelska

Data: 2018-05-24 17:39:54