1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęte 26 lipca 2017 roku

26 lipca 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko (Nr 44/17/P-VII) w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o następującej treści:

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przekazanym przy piśmie pana Pawła Gruzy - Podsekretarza Stanu w  Ministerstwie Finansów z 12 lipca 2017 r. znak: DD6.8200.5.2017,  zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń z tytułu uczestnictwa członków samorządu lekarskiego w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez samorząd lekarski w ramach realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, bez względu na tematykę szkolenia.”

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2017-07-26 17:15:45