1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Świadczenia publiczne i opieka szkolna nad uczniami - Stanowisko Komisji Stomatologicznej NRL

Prezentujemy podjęte w dniu dzisiejszym Stanowisko nr 2/2019 Komisji Stomatologicznej NRL dotyczące spraw związanych z organizacją świadczeń publicznych oraz realizacją ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Jednocześnie, dla wszystkich lekarzy dentystów interesujących się organizacją opieki nad uczniami polecamy opracowany przez KS NRL materiał obrazujący wzajemne relacje pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za opiekę szkolną:

https://stom.hipokrates.org/folder/kontrakty/opieka/opieka.htm

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-09-06 18:57:08