1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wybory do Parlamentu Europejskiego a system ochrony zdrowia i zawody lekarza oraz lekarza dentysty

Prezes NRL oraz Kierownik Ośrodka Współpracy Zagranicznej NIL zachęcają wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów do uczestnictwa w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Udział w wyborze naszych przedstawicieli w tej ważnej instytucji unijnej ma znaczenie także w kontekście ochrony zdrowia oraz warunków wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne w dużej części wynikają w sposób bezpośredni lub pośredni z prawa unijnego, ustalanego przez instytucje unijne, w tym Parlament Europejski. Istotne jest wobec tego, aby posłowie do Parlamentu Europejskiego mieli tego świadomość i wiedzieli, jakie zagadnienia mają znaczenie dla lekarzy oraz pacjentów w Unii Europejskiej.

W związku z wyborami europejskie organizacje lekarzy i lekarzy dentystów - Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME) oraz Rada Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) - opracowały, w formie krótkich ulotek, informacje skierowane do polityków oraz osób podejmujących decyzje w UE  nt. zagadnień dotyczących ochrony zdrowia oraz zawodów lekarza i lekarza dentysty, mające zwrócić, w szczególności nowo wybranym posłom do Parlamentu Europejskiego, uwagę na poszczególne kwestie, które w ocenie środowiska lekarskiego można i należy w odpowiedni sposób uregulować na poziomie europejskim.

Ulotka CPME podkreśla m.in., że: zdrowie powinno zawsze być istotnym zagadnieniem w działaniach instytucji unijnych; każdy powinien mieć zapewniony dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej; bez inwestycji w zdrowie nie będzie postępował rozwój gospodarczy; w całej UE należy zapewnić lekarzom i innym pracownikom ochrony zdrowia odpowiednie, atrakcyjne i bezpieczne warunki pracy; należy wprowadzać regulacje mające wpływ na poprawę zdrowego stylu życia; należy wzmagać działania na rzecz ograniczenia antybiotykooporności oraz zwiększenia poziomu wyszczepialności; należy zająć się poprawą dostępności leków.

Ulotka CED wzywa m.in. do: zapewnienia powszechnego dostępu do opieki stomatologicznej; przyznania, że zdrowie jamy ustnej jest integralną częścią ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia; włączenia zdrowia jamy ustnej do programów profilaktyki i promocji zdrowia w oparciu o wspólne czynniki ryzyka; wspierania wykwalifikowanej, niezależnej zawodowo kadry stomatologicznej w Europie poprzez utrzymanie wysokich standardów edukacyjnych lekarzy dentystów; utrzymania systemu samorządności zawodowej oraz ograniczenia nadmiernej deregulacji zawodów.

Postulaty zawarte w powyższych dokumentach mają charakter ogólnoeuropejski i odpowiadają zakresowi kompetencji jakie posiada Unia Europejska. Materiały są w języku angielskim.

Samorząd lekarski będzie oczekiwał od nowo wybranych polskich posłów do Parlamentu Europejskiego wskazania, w jaki sposób zamierzają te sprawy realizować w okresie swojej kadencji.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-04-17 11:47:05