1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

XXIX Forum Ekonomiczne

Już jutro rozpocznie się Forum Ekonomiczne w Krynicy – największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, w której weźmie udział ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów. Partnerem wydarzenia jest m.in. Naczelna Izba Lekarska, a całość relacjonuje na bieżąco Gazeta Lekarska.

Jednym z kluczowych tematów dyskusji poruszonych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy jest szeroko pojęta ochrona zdrowia. Temat tak obszerny i wielowątkowy, że zasługujący na odrębne wydarzenie, czyli Forum Ochrony Zdrowia. W tym roku odbędzie się jego jubileuszowa, 10.edycja.

Forum Ochrony Zdrowia to platforma dyskusji i możliwość wymiany doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie, w obszarze finansowym, regulacyjnym i innowacji. Ze względu na jubileuszową edycje udział w Forum zapowiedziało blisko 500 gości: ministrowie zdrowia krajów europejskich, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele instytucji medycznych, konsultanci krajowi, dyrektorzy szpitali, eksperci, prezesi koncernów farmaceutycznych, a także wybitni specjaliści ochrony zdrowia – naukowcy i praktycy oraz media ogólnopolskie i branżowe. 

W tym roku, dyskusje i panele będą toczyć się wokół następujących zagadnień:

 • Innowacyjność i informatyzacja w ochronie zdrowia
 • Jak systemowo wdrażać innowacje w ochronie zdrowia?
 • Zdrowie dla Wszystkich wyzwaniem w XXI wieku
 • Zdrowie publiczne – dlaczego wciąż lepiej leczymy niż zapobiegamy?
 • Wyroby i technologie medyczne – czy możemy zbudować specjalizację w tej dziedzinie?
 • Czy służba zdrowia może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i ich kompetencjach
 • Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – potrzebna ewolucja czy rewolucja?
 • Polska Polityka Lekowa – innowacyjna, dostępna, transparentna
 • Wyzwania chorób cywilizacyjnych – onkologia i kardiologia
 • Value Based Healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny
 • Cukrzyca – problem cywilizacyjny, społeczny i gospodarczy.
 • Program Rozwoju Badań Klinicznych – u progu systemowych zmian
 • Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia – ile państwa, ile samorządu?
 • Strategia dla neurologii. Choroby mózgu priorytetem polskiej polityki zdrowotnej


Prezes NRL Andrzej Matyja weźmie udział w panelu otwarcia - Forum Ochrony Zdrowia 2010-19: wyzwania systemowe z perspektywy 10 lat.

Członek Prezydium NRL Jerzy Friediger będzie jednym z panelistów sesji "Czy służba zdrowia może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i ich kompetencjach".


Relacje z paneli tutaj.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-09-02 14:32:55