1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zaopatrzenie niepełnoletnich pacjentów w wyroby medyczne Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii - Prezes NRL odpowiada Rzecznikowi Praw Dziecka

5 kwietnia 2018 r. w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z 28 marca 2018 r., dotyczące zaopatrzenia niepełnoletnich pacjentów w wyroby medyczne Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przedstawił następujące wyjaśnienia:

"(...) Do Naczelnej Izby Lekarskiej nie wpłynęły w 2018 r. żadne sygnały dotyczące problemów z wystawaniem zleceń na takie wyroby medyczne. W związku z powyższym trudno jest mi odnieść się do treści wskazanych przez Pana Ministra artykułów prasowych. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że opisana w Pana piśmie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie weszła w życie 3 marca br., a wskazane publikacja prasowa datowana jest na 16 marca br., co oznacza, że ukazała się niespełna 2 tygodnie po wejściu w życie zmian rozporządzenia. Jest więc prawdopodobne, że informacje o zmianach w wykazie wyrobów medycznych nie dotarły w tak krótkim czasie do wszystkich lekarzy tym bardziej, że prawodawca nie wykazuje żadnego zainteresowania rozpowszechnianiem w przystępnej formie informacji o skutkach wprowadzanych do porządku prawnego regulacji.

Pragnę wyjaśnić, że lekarze bardzo ciężko pracują niosąc pomoc chorym i nie zawsze znajdują czas na codzienną lekturę Dzienników Ustaw czy zarządzeń Prezesa NFZ. Zmiany dotyczące zasad finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych odnoszące się do konkretnych świadczeń zdrowotnych powinny być komunikowane lekarzom chociażby za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Śledzenie częstych zmian prawa dotyczącego ochrony zdrowia w Polsce, abstrahując od jego nie zawsze najwyższej jakości, sprawia problemy nawet prawnikom zajmującym się ochroną zdrowia. Trudno zatem oczekiwać, że obciążeni pracą lekarze będą mieli czas na codzienne przeglądanie Dzienników Ustaw w poszukiwaniu nowych aktów prawnych lub zmian tych aktów.

Uważam, że o rozpowszechnianie informacji dotyczących nowych możliwości leczenia w ramach środków publicznych czy też zaopatrzenia chorych w leki czy wyroby medyczne finansowane z tych środków powinny zabiegać tak podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie takich możliwości (Minister Zdrowia, NFZ) jak również wszystkie podmioty i środowiska zainteresowane daną metodą leczenia lub dostępnymi środkami zaopatrzenia w wyroby medyczne np. organizacje pacjenckie. W powyżej zakreślonym obszarze działań jest także miejsce dla działań Rzecznika Praw Dziecka, dlatego zachęcam Pana Ministra do podejmowania własnych działań w tym zakresie, a nie ograniczanie się do inspirowania działań innych podmiotów i instytucji."

W załączeniu - pismo Rzecznika Praw Dziecka z 28 marca 2018 r.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-04-05 16:32:04