1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Żegnamy

Z ogromnym żalem i smutkiem
żegnamy

Śp. Pana Profesora Stanisława Leszczyńskiego

Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
I i II kadencji samorządu lekarskiego (1989-1997)
cenionego i szanowanego lekarza, wspaniałego Człowieka
Rodzinie oraz Najbliższym
składamy wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
w tych trudnych chwilach.

Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
wraz z Naczelną Radą Lekarską

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Naszego Kolegę i Przyjaciela

Śp.
prof. dr hab. n.med. Stanisława Leszczyńskiego

Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w I i II kadencji (1989-1997)
współtwórcę odrodzonego samorządu lekarskiego
wieloletniego Kierownika Zakładu Radiologii
Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie
wspaniałego lekarza i naukowca
Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają

Grzegorz Wrona
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Naczelnej Izby Lekarskiej
wraz z zespołem Zastępców i pracownikami Biura

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 kwietnia 2017 r. w Kościele Św. Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie o godzinie 14:00.

Prof. Stanisław Leszczyński urodził  się 29 maja 1922 roku w Łodzi. 5 maja 1945 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Poznaniu. Doktorat uzyskał w Akademii Medycznej w Łodzi, habilitację w Akademii Medycznej w Warszawie. W 1987 r. zyskał tytuł naukowy profesora.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej I i II kadencji samorządu lekarskiego.
W latach pięćdziesiątych rozwinął w Polsce badania dotyczące diagnostyki dwukontrastowej przewodu pokarmowego oraz badania śródpiersia.
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Członek "Editorial Board of Gastrointestinal Radiology" w USA.
Jako visiting profesor prowadził w latach 1976–1999 wykłady radiologiczne na Uniwersytetach USA, w Europie, Kanadzie, Meksyku i dwukrotnie w Australii.
Wydał: 2 monografie w USA, w Polsce, z prof. Zawadowskim: Encyklopedię Radiologii, 3 tomowy podręcznik dla radiologów (1990 r.), Historię Polskiej Radiologii (2000 r.), 7 filmów naukowych, 15 rozdziałów w książkach.
Udział z 4 radiologami europejskimi na ECR we Wiedniu w "Film Reading Session".
Zorganizował pierwszy kurs "Rezonansu Magnetycznego" dla 120 polskich radiologów, prowadzony przez wybitnych radiologów z USA.
Był inicjatorem 8-tomowego podręcznika "Diagnostyki Obrazowej" dla radiologów. Dwa tomy już się ukazały, trzeci tom w druku.
Otrzymał wiele nagród, odznaczeń i wyróżnień: W 1988 w USA nagrodę A. Jurzykowskiego. W Polsce: Medal W. Zawadowskiego, Odznaczenia "Meritus pro Medicis" i "Ku Chwale Lekarzy", Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski I Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Poza tym liczne medale i odznaczenia.
Był honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Rosyjskiego Towarzystwa Radiologicznego i Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego.

Wywiad z Profesorem Stanisławem Leszczyńskim ukazał się w 2012 r. na łamach "Gazety Lekarskiej" (strona 46).

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-04-25 10:52:02