1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Żegnamy dr. med. Jana Bohdana Glińskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu w wieku 103 lat

Dr. med. Jana Bohdana Glińskiego

najstarszego absolwenta Wydziału Lekarskiego UW z roku 1941,

specjalisty w zakresie chorób płuc,

piłsudczyka,

lekarza Powstania Warszawskiego ps. Gbur i Doktór Jan,

żołnierza Grupy Operacyjnej „Polesie”,

jeńca Stalagu XIA,

żołnierza AK Zgrupowania „Gurt”,

przewodniczącego Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,

autora wielu publikacji i biogramów m.in. lekarzy ofiar drugiej wojny światowej,

dokumentalisty,

odznaczonego Kawa­ler­skim i Ofi­cer­skim Krzy­żem Orderu Odro­dze­nia Pol­ski, Zło­tym Krzy­żem Zasługi, Zasłużony dla Zdro­wia Narodu, Odznaką za Wzo­rową Pracę w Służ­bie Zdro­wia, Krzyżem AK, Warszawskim Krzyżem Powstań­czym, Medalem Woj­ska Pol­skiego, Medalem za Warszawę 1939-1945, Medalem Za Udział w Wojnie 1939 Za War­szawę, Za Udział w Woj­nie 1939 i wielu innych.


Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najszczerszego żalu i współczucia.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-04-05 16:35:43