1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Złoty Skalpel

„Złoty Skalpel” to prestiżowy plebiscyt organizowany przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Konkurs od 11 lat promuje innowatorów, dzięki którym wzrasta jakość opieki medycznej w Polsce. Jego celem jest wyłonienie wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia.

Wśród laureatów poprzednich edycji "Złotego Skalpela" byli tak znani specjaliści, jak: prof. Mirosław Wielgoś, prof. Janusz Skalski, prof. Adam Torbicki, prof. Andrzej Górski, prof. Henryk Skarżyński, prof. Jerzy Sadowski, prof. Piotr Trzonkowski, prof. Artur Kwiatkowski. Konkurs promuje innowatorów, dzięki którym wzrasta jakość opieki medycznej w Polsce. 

Udział w konkursie mogą wziąć zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze, które mogą poszczycić się wynalezieniem nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej, implementacją na polskim gruncie nowoczesnych rozwiązań zastosowanych w lecznictwie na świecie czy wprowadzeniem innowacyjnej strategii, związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 15 września 2019 r. Udział w konkursie można zgłaszać osobiście (formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://pulsmedycyny.pl/zloty-skalpel/rejestracja/).

Prawo do nominowania kandydatów mają także osoby trzecie, w szczególności pracodawcy, organizacje społeczne lub zawodowe, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na udział w konkursie autorów danej innowacji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 r. Informacje o zwycięzcach konkursu ukażą się także na łamach „Pulsu Medycyny” oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-08-30 14:21:23