W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Podkomisja odroczyła rozpatrzenie punktu dotyczącego dopuszczenia lekarzy cudzoziemców ze względu na konieczność dalszych dyskusji wokół rządowych propozycji, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. 

W trybie rozpatrywania poprawki zdecydowano o likwidacji szkoleń z zakresu prawa medycznego i zdrowia publicznego na etapie szkolenia specjalizacyjnego. Szkolenia te będą teraz wyłącznie w ramach stażu podyplomowego.

Podkomisja zdecydowała również o przyznaniu lekarzowi oddelegowanemu na 6 miesięczne staż do szpitala pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego, dodatku w wysokości 16 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Odrzucono poprawkę, aby zwiększyć wynagrodzenie kierownika specjalizacji do kwoty 1.000 zł brutto za każdego lekarza odbywającego pod jego kierunkiem szkolenie specjalizacyjne, w projekcie pozostała kwota 500 zł brutto za osobą szkoląca się i nie więcej niż 1.000 zł brutto.

Większość propozycji merytorycznych zmian przedstawionych przez NIL została odrzucona. Kilka poprawek będzie konsultowanych w najbliższych dniach i omawianych na następnym posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Dodane: 2020-02-19

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj