W dniu wczorajszym (tj. 24.04.19 r.) Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministra Zdrowia projekt ustawy (zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw), który ma zlikwidować możliwość podwójnego karania lekarzy w związku z nieprawidłowościami przy wystawianiu recept. Należy się więc spodziewać, że dokument w najbliższym czasie zostanie skierowany do Sejmu.

Ponadto, w ostatnich dniach do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem rozwiązań e-zdrowia​. Z uzasadnienia wynika, że zdejmie się z lekarzy obowiązek oznaczania odpłatności leku w przypadku wystawiania e-recept.  Projekt ten ma także umożliwić lekarzom specjalistom wystawianie recept na darmowe leki dla seniorów. W dniu 30 kwietnia będzie on opiniowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Prowadzone od początku VIII kadencji samorządu lekarskiego rozmowy Prezesa Andrzeja Matyi z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim zmierzają do spełnienia oczekiwań środowiska lekarskiego formułowanych nieustannie od tzw. protestu pieczątkowego z początku 2012 r. Dotyczą one w szczególności zdjęcia z lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku oznaczania na recepcie poziomu odpłatności leku.

„Oba projekty ustaw realizują jedne z najistotniejszych postulatów środowiska lekarskiego związanych z wystawianiem recept. Jeżeli zmiany te wejdą w życie, będzie to ukoronowaniem wieloletniej walki samorządu lekarskiego o uproszczenie ordynacji lekarskiej i oderwanie jej od oznaczania poziomu refundacji" - podkreśla Andrzej Matyja, prezes NRL.

O postępie prac legislacyjnych będziemy na bieżąco informować. Środowisko lekarskie czeka z niecierpliwością na wejście w życie tych zapisów ustaw.

Dodane: 2019-04-23

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj