logo: NIL

W piśmie z 4 stycznia 2022 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber poinformował, że termin wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, które wprowadza ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, został przesunięty o rok, tj. z dnia 1 styczna 2022 r. na dzień 1 stycznia 2023 r.

Decyzję podjęto ze względu na powołanie przez Ministra Zdrowia dwóch nowych Zespołów:

  • do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty oraz
  • do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - „Praca dla studenta”,

których wyniki prac mają rozstrzygnąć czy możliwe jest lepsze wykorzystanie czasu studiów na kierunku lekarskim i lekarsko dentystycznym, w szczególności ostatniego roku, na praktykę czynności zawodowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

Przepisy dotyczące przesunięcia terminu wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zostały uchwalone przez Sejm w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 27 grudnia 2021 r. i opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP w dniu 29 grudnia 2021 r. poz. 2459.

Wiceminister Bromber wyjaśnia, że przesunięcie wejścia w życie reformy stażu podyplomowego uznano z konieczne, gdyż pracochłonne i kosztowne wdrażanie nowych rozwiązań może okazać się niewystarczające w związku z rekomendacjami opracowywanymi przez wyżej wspomniane Zespoły.

Zapewnił także, że resort zdrowia dokona wszelkich starań, by prace nad zmianą koncepcji kształcenia przed i podyplomowego przebiegały z uwzględnieniem opinii właściwych ekspertów, a późniejsze wdrożenie tych zmian nastąpiło w sposób elastyczny i płynny z zachowaniem jakości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Dodane: 2022-01-12, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj