Rzecznik Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej Monika Potocka wniosła o podjęcie działań nadzorczych w stosunku do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji organów podatkowych w sprawie rozliczeń lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską. W piśmie do Ministra Finansów RPL argumentuje, że organy podatkowe nie powinny wiązać liczby wystawionych recept z liczbą wizyt pacjentów u lekarzy, gdyż wystawienie recepty nie zawsze oznacza wizytę lekarską ani konieczność uiszczenia opłaty za świadczenie zdrowotne. Należy zatem dokładnie przeanalizować sprawę i uregulować kwestie interpretacji i wyjaśnień dotyczących rozliczeń lekarskich, aby uniknąć błędów i niesprawiedliwych działań wobec lekarzy.

W odpowiedzi Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki w pełni podziela zdanie RPL, że liczba recept nie musi być równa ani liczbie wizyt, ani też liczbie wystawionych paragonów. Finalne rozstrzygnięcie sprawy będzie zależało od dostępnych innych dowodów, a każda sprawa ma inny charakter i musi być oceniana indywidualnie.

Odnosząc się do wniosku RPL wskazuje także, że zastrzeżenia dotyczą działań naczelników urzędów skarbowych w indywidualnych sprawach dotyczących lekarzy, a nie Szefa Krajowej Administracji. Szef Krajowej Administracji jest organem centralnym, któremu ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej nie przyznaje kompetencji do zajmowania się indywidualnymi sprawami podatników, ani prowadzenia postępowań w tym zakresie.

Z tego względu oraz charakteru wystąpienia RPL, zostało ono zakwalifikowane jako wniosek o podjęcie działań nadzorczych w stosunku do naczelników urzędów skarbowych i przekazane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z przepisami Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych i nie ma prawa wpływać na naczelników urzędów skarbowych w indywidualnych sprawach podatników. W prowadzonych przez siebie postępowaniach podatkowych organy te posiadają pełną autonomię działań, natomiast zaistniałe spory między organem a podatnikiem są rozstrzygane w oparciu o przewidziane w ww. ustawie tryby odwoławcze.

Dodane: 2024-06-24, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj