logo: NIL

Sprawa odpowiedniego usytuowania zawodów pomocniczych w strukturze ochrony zdrowia to problem , z którym władze nie mogą się uporać od lat. Pierwszy projekt ustawy regulującej status  tych zawodów pochodzi z 2008 roku. Do dziś ustawy tej nie ma, a zakres uprawnień poszczególnych zawodów budzi czasem kontrowersje.
Najżywiej dyskusja przebiega w branży stomatologicznej, głównie za sprawą dyskusji nad umiejscowieniem kształcenia higienistek stomatologicznych (postulat, aby było to kształcenie akademickie) oraz techników dentystycznych. Właśnie tych ostatnich dotyczy dzisiejszy wpis- relacja z inicjatywy przedsięwziętej przez inicjatorów powstania zawodu specjalisty techniki dentystycznej.
Sprawa ma swój początek w roku 2017, kiedy to środowisko to wygenerowało projekt ustawy , zakładającej szerokie uprawnienia tego zawodu, wraz z nadaniem mu statusu zawodu zaufania publicznego i umożliwieniem prowadzenia działalności leczniczej z przyjmowaniem pacjentów włącznie.
Projekt oczywiście nie wyszedł nigdy poza fazę napisanego projektu ustawy. MZ -jak się zdaje- nie rozważało nigdy poważnie nadanie mu jakiegokolwiek biegu.

Kontrowersyjne zapisy, mówiące o postulowanych kompetencjach tej grupy zawodowej pojawiły się całkiem niedawno, w dokumencie, który powstał w ramach projektu unijnego. Opracowanie "INFORMACJA O ZAWODZIE Specjalista do spraw techniki dentystycznej" miało stanowić prezentację zawodu specjalisty techniki dentystycznej.Zostało sporządzone pod auspicjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach unijnego projektu, w ramach którego (jak oświadcza Ministerstwo) opisano ok 1000 zawodów.

opracowanie

Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z uwagą dotyczącą poważnych błędów merytorycznych w opracowaniu 

pismo do Ministerstwa Rodziny

Ministerstwo Zdrowia z kolei zapewnia w piśmie do P.Prof.T.Sierpińskiej, Konsultant Krajowej z dziedziny protetyki stomatologicznej, że nie prowadzi żadnych prac nad szczególnym statusem zawodu specjalisty ds techniki dentystycznej.

Z uwagi na udział w tworzeniu opracowania oficjalnego przedstawiciela Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Prezes tej izby została odrębnym pismem poproszona o zajęcie stanowiska odnośnie poparcia tez zawartych w opracowaniu.

pismo do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj