Przypominamy, że do 15 marca br. podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok poprzedni.

Powstałą w celu wspomagania procesu generowania sprawozdań z ilości wytworzonych odpadów medycznych aplikację BDO app oraz instrukcję obsługi można pobrać, klikając w załączone poniżej linki. 

Zgodnie z zapisami ustawy wprowadzającej w życie BDO, odpady wytworzone w trakcie pracy muszą być ewidencjonowane w urzędowej bazie.  Zadbanie o właściwy obieg kart przekazania odpadów często jest nie lada wyzwaniem, które dodatkowo zajmuje wiele czasu.  

Dzięki aplikacji można monitorować ilość wytworzonych w ciągu roku odpadów z poziomu swojego telefonu komórkowego.  

Poniżej załączmy linki, za pośrednictwem których można pobrać aplikację oraz zapoznać się z instrukcją obsługi, przygotowaną przez Bydgoską Izbę Lekarską. 

Link do pobrania aplikacji 

Instrukcja użytkowania 

Skrócona instrukcja użytkowania 

Dodane: 2023-03-08, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj