Podczas tegorocznych Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych — samorządowej konferencji naukowo-szkoleniowej, odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. W programie znalazły się między innymi sprawozdania z działalności Zespołów KS NRL.  

Jeden z najistotniejszych tematów posiedzenia stanowiła kwestia specjalizacji dentystycznych. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kształcenia Lekarzy Dentystów przedstawiła jego przewodnicząca – Halina Borgiel-Marek. Zespół podjął działania zmierzające do oceny aktualnej sytuacji dotyczącej specjalizacji przeznaczonych dla lekarzy dentystów, m.in. zaktualizowano liczbę czynnych zawodowo dentystów oraz specjalistów w dziedzinach stomatologicznych.  

Ogólna liczba zarejestrowanych w Polsce lekarzy dentystów wynosi 44518, z tego 40180 czynnie praktykujących. W tej grupie znalazło się 8954 specjalistów. W tym gronie 7537 osób jest aktywna zawodowo. Spośród ostatniej wymienionej grupy, wyłonieni zostali specjaliści w poszczególnych dziedzinach. 

Analizy wykazały, że mimo dużego zainteresowania postępowaniem kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarsko-dentystyczne i znacznej liczby złożonych wniosków nie wykorzystano wszystkich miejsc akredytacyjnych. (…) Do tej pory największym zainteresowaniem cieszyły się te dziedziny, w których można było ubiegać się o zwiększenie kontraktów z NFZ. Problemem pozostaje mała liczba miejsc akredytacyjnych, których nie można jednak precyzyjnie określić przed zakończeniem postępowania rejestracyjnego nowych miejsc oraz analizy możliwości kształcenia zgodnie z nowymi programami specjalizacji. Ta część zebrania zakończyła się wnioskiem potrzeby dokładnej analizy w oparciu o dane pozyskane przez Okręgowe Komisje Stomatologiczne w Urzędach Wojewódzkich i od właściwych Konsultantów – dodaje przewodnicząca Zespołu ds. Kształcenia Lekarzy Dentystów NRL.  

Po przedstawieniu danych odbyła się dyskusja. Podnoszono przede wszystkim potrzebę zachęcania lekarzy dentystów do ubiegania się o specjalizacje oraz do kontynuowania zatrudnienia w miejscu jej odbywania, co w przyszłości pozwoli pozyskać większą liczbę opiekunów specjalizacji.  

Obrady miały charakter otwarty, każdy z uczestników Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych mógł dołączyć do dyskusji. Omówiono m.in. dotychczasowe działania zespołów roboczych Komisji oraz sprawy bieżące takie, jak kwestie dotyczące technika dentystycznego.  

Posiedzenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że zabrakło nam miejsc. To pokazuje, że lekarze dentyści chcą się zaangażować i mieć realny wpływ na zmiany w polskiej stomatologii. Potrzebna jest tylko przestrzeń do rozmów i działania. Poruszyliśmy sporo niezwykle istotnych tematów i teraz Komisja zajmie się ich uporządkowaniem według ważności i przeanalizowaniem. Te najpilniejsze chciałbym przedstawić Radzie do spraw rozwoju stomatologii przy Ministrze Zdrowia, której, jako samorząd lekarski, jesteśmy członkiem — mówi wiceprezes NRL Paweł Barucha, przewodniczący Komisji.  

Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne to 3 dni wykładów najwybitniejszych specjalistów w swoich dziedzinach stomatologii. Organizatorami konferencji są: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, CERMED. W tym roku była to 7 edycja wydarzenia. 

Dodane: 2023-06-23, przez: Adrian

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj