logo: NIL

Prezes NFZ wydał w dniu 28 lutego 2020r.  Zarządzenie nr 27/2020/DEF w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. O podstawie prawnej, pochodzeniu środków na sfinansowanie wydatków NFZ na wykonanie tego zarządzenia i wątpliwościach związanych z projektem Zarządzenia pisaliśmy we wpisie z 21 lutego br.

Można więc , o ile jest się beneficjentem tego Zarządzenia , składać wnioski o dofinansowanie.

Do kogo adresowane jest Zarządzenie ?

Beneficjentami tego Zarządzenia są placówki udzielające w roku 2020 świadczeń POZ . Wydatki podlegające dofinansowaniu mogą polegać na sfinansowaniu:

  1. urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub
  2. usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Dofinansowaniem ma być 80% wydatków na ww cele . Limit wydatków to 6 504 zł na jedno miejsce udzielania świadczeń.

Naczelna Rada Lekarska zgłosiła uwagi do projektowego zarządzenia.

Stanowisko Prezydium NRL z 18 lutego 2020r.

Problem jest zasadzie ciągle ten sam- NFZ nie traktuje równo wszystkich świadczeniodawców. Wydatkowanie 60% zapisanej w planie finansowym sumy na placówki jednego rodzaju świadczeń wymaga przynajmniej szczegółowego uzasadnienia. Jest to analogiczna sytuacja do tej z grudnia 2018r, kiedy wbrew zapisom ustawy MZ i NFZ podjęły decyzję o dofinansowaniu cyfryzacji również tylko na rzecz POZ. Prezes NRL skierował w dniu 11.06.2019r pismo do Prezesa NFZ (na pismo brak jest odpowiedzi), w którym apelował o nakreślenie jakiejś dlugofalowej polityki wsparcia inwestycji choćby poprzez wskazanie już wówczas, czy beneficjenci pozostałych zarządzeń dotyczących wsparcia cyfryzacji (55/2019 i 127/2019) mogą liczyć na kontynuację dofinansowania w latach następnych. Wspomnieć należy, że dotychczas wydane zarządzenia skierowane do ogółu Świadczeniodawców umożliwiały uzyskanie refundacji też w wysokości 80% ale od znacznie niższej kwoty (1tys. zł wydatków ).

Oczywiście najrozsądniejsze byłoby skupienie się na uproszczeniu dokumentacji i procedur rozliczeń z Płatnikiem, a nie powodowanie konieczności rozbudowy programów i refundowanie potem tylko części Świadczeniodawców jedynie części kosztów wykreowanego nadmiaru biurokracji (za taką należy uznać niewydolne procedury wniosków o zaopatrzenie w sprzęt i wyroby medyczne, raportowanie 1 wolnego terminu i stanu z harmonogramu przyjęć).

W dniu 5 marca 2020r Prezes NFZ opublikował projekt Zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.[dofinansowanie 80% z limitem kosztów zakupu=1 tys.zł]

Dodane: 2020-03-09, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj