W dniu wczorajszym (23.06) odbyło się posiedzenie Podkomisji Zdrowia ds organizacji ochrony zdrowia i innowacji w medycynie.
Posiedzenie poświęcone było złożeniu przez Ministra Zdrowia  informacji dotyczącej procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej. Informację tę w imieniu Ministra Zdrowia złożyła pani Anna Goławska - Podsekretarz Stanu. Wystąpienie było obszerne, informacja dotyczyła  wdrażanych e- usług jak: recepta, skierowanie, IKP, aplikacja mobilna IKP, wchodzących obowiązków 1 lipca, ale też systemu monitorowania kwarantanny, zapisu na szczepienia i dystrybucji szczepionek. Mowa też była o systemie e-rejestracji. Informacje min.Goławskiej uzupełnił p.o.GIS pan K.Saczka.


W części poświęconej pytaniom głos zabierali głównie goście posiedzenia. Pierwszym mówcą była Prezes Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego pani Henryka Koperniak. Przypomniała historię wdrażań różnych dokumentów (od e-ZLA począwszy) i podkreślała różne , malejące (ostatnio znacznie) zaangażowanie podmiotów publicznych zobowiązanych do wdrożenia danego etapu w proces uzgadniania aspektów technicznych. Przypomniała  wystąpienie STORM do Ministra Zdrowia i przywołała powody, dla których STORM informowało o niemożności przygotowania aplikacji gabinetowych na dzień 1 lipca. W podobnym tonie , tzn nacechowanym troską o racjonalne wdrażanie obowiązków zaplanowanych na 1 lipca br wypowiadało sie 2 następnych mówców : przedstawiciel Naczelnej Izby Aptekarskiej i mec.Wioleta Witkowska - przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej . Przedstawiciel NIL przypomniała główne tezy listu Prezesa NRL do posłów z 21 czerwca. Ponieważ w swoim wystąpieniu Minister Goławska poinformowała o trwających pracach nad „podpisem biometrycznym pacjentów składanym pod oświadczeniami” mec.Witkowska przypomniała Apel Prezydium NRL o umożliwienie składania w ten sposób podpisów pod zgodami na zabiegi o podwyższonym ryzyku.


Odniesienie się Min.Goławskiej do zgłoszonych uwag

Odniszac się do zarzutów braku dialogu Anna Goławska podzieliła się z zebranymi pomysłem wydzielenia z Rady ds Interoperacyjności podzespołów, których powołanie , jej zdaniem mogłoby usprawnić komunikację.
Podkreśliła raz jeszcze, że władze publiczne nie chcą przesuwać obiwiazującego terminu wdrożenia owych dwóch „obowiązków 1 lipca” , gdyż w opinii MZ spowoduje to tylko odwleczenie prac w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Władze mają swiadomosc kosztow. Minister Goławska przyznała, że „nie są to kwoty małe i myślimy nad rozwiązaniami, które pozwolą dostosowac się…..nad dofinansowaniem”.  Co do sprawy repozytoriów (tak mocno akcentowanej przez NIL) padła też zapowiedź „zaopiekowania się mniejszymi podmiotami”. Minister Goławska „okrasiła” ten akapit co prawda stwierdzeniem, że „nie jest to żadna rewolucja, gdyż podmioty dotąd też jakoś musiały te dane przechowywać”. Trudno oprzeć się wrażeniu głębokiego nieporozumienia: dotąd -owszem- przechowujemy dane , często dużych rozmiarów , ale w takich miejscach w sieci, które nie muszą mieć powiązania z otoczeniem na zewnątrz systemu teleinformatycznego przychodni. Pani Minister Goławska wie na pewno , że założeniem wymiany danych EDM jest umiejscowienie tych danych w łączności ze „światem zewnętrznym” , gdyż tylko tak inny podmiot może je bez naszego udziału automatycznie pobrać. I to rzutuje na poziom ochrony, na wyrafinowanie tego oprogramowania , a co za tym idzie- jego cenę.
Niemniej, przyznać należy, że wypowiedzi Minister Goławskiej zawierały kilka zapowiedzi działań, których kierunek trzeba uznać za obiecujący.

Zespół ds EDM Prezydium NRL
 

Dodane: 2021-06-24

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj