logo: NIL

Informowaliśmy o konsultacjach, jakie wobec projektu nowej wersji Minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla systemów usługodawców zarządzono w maju br. Konsultacje zakończyły się 11 czerwca. W dniu 13 lipca 2021r. opublikowano ten dokument na stronach Centrum eZdrowia.

 

STRONA CeZ Z OPUBLIKOWANYM DOKUMENTEM


"Minimalne wymagania" to dokument, którego podstawę prawną stanowi art.8b ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Są to zebrane w jednym miejscu wymagania dla systemów, w jakie wyposażone są placówki medyczne. Zasadnicza część "wymagań" siłą rzeczy dotyczy części funkcjonalnej, a więc oprogramowania. W ankietach , jakie NRL przeprowadza wśród dostawców programów pada pytanie "czy program spełnia Minimalne wymagania[…]?". Takie samo pytanie mogą szukający programów lekarze zadać przedstawicielom dostawców.

Termin  dostosowania systemów informatycznych do postanowień Minimalnych wymagań -9 miesięcy. 

 • Podstawa prawna- art.8b ustawy

   
  Art.  8b.  [Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wobec rejestrów medycznych]
  1. Usługodawcy i podmioty prowadzące rejestry medyczne są obowiązane zapewniać zgodność swoich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 9 miesięcy od dnia ich zamieszczenia.
  2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze obwieszczenia.
  3. Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne, z wyjątkiem wymagań określonych w art. 8a i art. 8c, przed ich zamieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia podlegają konsultacjom z usługodawcami i podmiotami prowadzącymi rejestry medyczne.
  4. Konsultacje, o których mowa w ust. 3, prowadzi jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej projektu minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych, z wyjątkiem wymagań określonych w art. 8a i art. 8c, ze wskazaniem sposobu i terminu zgłaszania uwag.

Zaktualizowano:

Dodane: 2021-07-15, przez: AdmStom

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj