Programy-Ankieta  | Terminy | Minimalne wymagania dla systemów | Repozytoria, wymiana EDM | Zdarzenia Med. | Prawo a EDM | o co pytać dostawcę?

 

EDM w pytaniach i odpowiedziach 

Efektownie byłoby opatrzyć tę stronę tytułem "EDM bez tajemnic" . Niestety, zaułki i zakamarki Systemu Informacji Medycznej odkrywać będą cały czas pewnie jego projektanci, a cóż dopiero mówić o użytkownikach.

Punktem odniesienia informacji zawartych na tej stronie jest data 1 lipca 2021r , jako data formalnego wejścia w życie dwóch ważnych obiwiązkow związanych z cyfryzacją opieki zdrowotnej : raportowania Zdarzeń Medycznych i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)

Jest to ważna cezura, gdyż w odróżnieniu od e-recepty i e-skierowania obowiazkow tych nie sposób wykonać bez gabinetowego oprogramowania.

 • Webinar dla Stomatologów (ale nie tylko)

  miał miejsce 6 lipca 2021r. Strona webinaru -> LINK
 • Ankieta rozpisana wśród dostawców programów i jej zbiorcze zestawienie

  Podstrona poświęcona Ankiecie 2021-> LINK

 

Do Naczelnej Izby Lekarskiej napływają pytania związane z "obowiązkami 1 lipca".
Najwięcej pytań zebrano podczas wspomnianego Webinaru. Zostały one posortowane tematycznie.

 
 • I. Indeks zmian (ost.aktual. 15 lipca 2021)

  2018-10-25 | Pkt. I | Zmiana spowodowana decyzją MZ
  2018-11-12 | Pkt. I | aktualizacja obowiązków ustawowych
  2018-11-18 | Pkt.IV | nowy punkt o rekompensatach kosztów
  2018-12-10 | Pkt. I | link do reguł tworzenia dok. EDM
  2018-12-20 | Pkt. I | link do rozporz.-likwidacja§10aOWU
  2019-02-18 | Pkt. IIa | minimalne wymogi systemów inf.
  2019-05-02 | nagłówek | Ankieta NRL
  2019-08-12 | całość | ALGORYTM
  2019-10-22 | całość | e-Recepta
  2021-07-10 | calość| obowiązki „1lipca 2021”
  2021-07-15 | Wstęp IIa| Nowe Minimalne wymagania
 • II. Programy

  W nagłówku tego dokumentu jest łącze do  Ankiet, jakie NRL przeprowadziła w kwietniu 2019r i czerwcu 2021 wśród firm produkujących oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej.
  Jeśli tu jesteś, nie możesz lektury Ankiety pominąć- zwróć uwagę, jak wiele pytań w niej padło. Część odpowiedzi jest zajmująca zapewne dla informatyków. I właśnie dla tych z nich, których poprosisz o konsultację lub pomoc będą to ważne detale.  - ->>Ankieta

 • IIa. Minimalne wymogi techniczne i funkcjonalne

  Konieczność wydania takiego dokumentu wynika z art.8b ustawy o sysemie informacji w ochronie zdrowia. NRL długo nalegała na ich wydanie uważając, że maja one wyzaczyć standard, wg którego dokonywac będą wyboru aplikacji gabinetowej do prowadzenia dokuemntacji elektronicznej i EDM. Dokument ten został ogloszony 8 lutego 2019r. i jest dostepny na stronach CSIOZ. 13 lipca 2021r znowelizowano ten dokument.
  jak to było z ich wydaniem i dlaczego to ważne - ->>czytaj

 • III.Bezpieczeństwo zgormadzonych przez nas w tych programach danych

  Każdy program funkcjonujący na rynku zapewnia sporządzenie kopii bezpieczeństwa . To jest wymów prawa, to jest standard i to nie budzi kontrowersji. Ale kopia bezpieczeństwa (backup) służy jedynie do odtworzenia danych w tym samym programie (np. zainstalowanym na nowo po awarii czy kradzieży).

  Co począć jednak, gdy z jakichkolwiek względów musimy zrezygnować z programu , w którym gromadzimy dane i chcemy przenieść je do innego?
  Tu backup zapewne nie pomoże . Musi istnieć procedura zrzutu całej bazy danych do jakiegoś cyfrowego uniwersalnego formatu , z którego będzie można te dane zaimportować do nowego programu. Aby było to możliwe, dane muszą być w tym zrzucie uporządkowane wsposób, który rzeczywiście umożliwi zaimportowanie ich do innego systemy teleinformatycznego. 

   

 • IV.Rekompensata poniesionych kosztów

  Informatyzacja placówki medycznej to spory wydatek. Obejmuje nie tylko sprzęt, ale oprogramowanie, często szkolenia. ->parę słów i o tym

   

a więc:

 • V.1. Krok pierwszy:Czy masz już program do e-dokumentacji?

  JEŚLI NIE-to:
  1.Przeczytaj jeszcze raz punkty powyżej, aby zrozumieć dlaczego pewne funkcjonalności są ważne.

  2.Poszukaj dostawcę (firmę) , która oferuje oprogramowanie do prowadzenia e-dokumentacji lub odśwież kontakty z tymi, które już kierowały do ciebie swoje oferty i zapytaj o to, czy program ten w ogóle spełnia pożądane kryteria. 

  3.Przeanalizuj organizację twojego przyszłego systemu informatycznego- jak będzie wyglądała w warunkach zaoferowanego tobie programu. Czy dane będą zapisywane na serwerze utworzonym w komputerze, czy program wymaga osobnego serwera, czy jest to program, który dane zapisuje w chmurze? przejrzyj dokładnie Ankietę

  4.Nie kieruj się najniższą ceną. Pamiętaj, że ponad wszelką wątpliwość największą wartością budowanego przez ciebie systemu będą za 2-3 lata wpisane przez ciebie i twój personel dane osobiste pacjentów i dane o ich leczeniu, a nie sam program. Niemniej, sprawdź koniecznie umowę licencyjną- czy jest to licencja jednorazowa i instalację jakich modułów obejmuje. Lub też przeciwnie- czy nie jest to program, którego używanie łączy się z opłatą abonamentową.

  5.Przeglądając naszą Ankietę, lub wszelkie materiały dostawców zwróć uwage na funkcję eksportu danych z programu (patrz pkt. III).

  6.Zwróć uwagę na ceny aktualizacji. Aktualizacji zapewne nie da się uniknąć- choćby same detale techniczne wymiany komunikatów pomiędzy programem a Platformą P1 wymuszą dokonanie zmian w samym programie. Zapytaj o wsparcie techniczne i warunki jego udzielenia.

  7.z jakimi urządeniami oferowane oprogramowanie współpracuje? Jak "zarządza" plikami pochodzącymi z badań diagnostycznych? (rtg, ekg, usg). Czy współpracuje z którąś z platform udostepniających wyniki badań laboratoryjnych?

  8.Zwróć uwagę na ewentualną współlpracę z NFZ. Zarówno przepisy juz istniejące, jak i projektowane wskazują na chęć zagwarantowania pacjentom możliwości zapisu online na wizytę. Również system sprawozdawczy udzielonych świadczeń i danych z list oczekujących nie zmierza bynajmniej do uproszczenia (od 1.01.2020- kłopotliwe harmonogramy przyjęć). Czy oferowany ci program posiada opcję dokupienia modułu współpracy z NFZ? Pamiętaj wszakże , że zgodnie z ustawą o systemie informacji w o.z. docelowo NFZ samych rozliczeń będzie dokonywał właśnie na podstawie raportowania zdarzeń medycznych. 

   

 

Założenia i sens samej reformy

Rekomendacje NRL

 • 1.Czy nie można było tego rzeczywiście odsunąć?
  Moment, w którym zdecydowana większość mniejszych podmiotów musi podejść do zakupu programów i tak został odsunięty w czasie i to o prawie 3 lata . Gdyby w październiku 2018r nie udało się osiągnąć porozumienia z MZ o uchylenie §10a Ogólnych Warunków Umów, „akcję zakupową” podmioty kontaktujące z NFZ miałyby jesienią 2018r. Zważmy, że pewna część podmiotów jest już zcyfryzowana i to nie z chęci „pójścia na rękę władzom” , tylko z własnej decyzji „przedkładającej elektronikę nad papier”. Dalej, sukces i „kariera”, jaką zrobiła eRecepta podczas pandemii wytworzyła dobry klimat akceptacji społecznej dla cyfryzacji ochrony zdrowia. Oczywiście, że może to być pułapka- stwierdzamy po prostu fakt. Decyzja o cyfryzacji została podjęta wiele lat temu. Teraz uruchomiono po prostu jej wykonanie.
 • 2.Co z pacjentami chcącymi zachować swoje dane dla siebie, również wobec lekarza? Są tacy. Czy karta pacjenta może być w formie "papierowej"?
  Karta w formie papierowej bynajmniej nie zachowuje prywatności pacjenta wobec lekarza. Lekarz ma do niej dostęp. Dokumentacja elektroniczna jest chyba nawet lepiej zabezpieczona (choćby przed osobami mającymi dostęp fizycznie do naszej rejestracji). Lekarz nie powinien pozyskiwać od pacjenta informacji zbędnych, niezwiązanych z leczeniem , ale pacjent nie powinien „bronić się przed lekarzem”. Co do migracji danych – pacjentowi nie przysługuje sprzeciw wobec wysyłania raportów do P1. W razie pytań należy pacjenta skierować do Administratora Systemu Informacji Medycznej , którym jest Minister Zdrowia. Warszawa, Miodowa 15.
 • 3.Czy rozpatrywano możliwość wystąpienia Samorządu jako podmiotu prawnego zamawiającego jedno oprogramowanie dla wszystkich podmiotów i wymuszenie ,jakkolwiek to brzmi, zastosowanie jednego programu w całym kraju?
  Samorząd nie ma narzędzi do wymuszenia stosowania jednego oprogramowania w całym kraju. Jeśli rozmawiamy zaś o przyjęciu modelu dokumentacji medycznej- ta dyskusja się odbyła. Trudno powiedzieć na ile była ona udziałem MZ, ale w przestrzeni publicznej dyskusja miała miejsce. Rozważano w niej wariant „banku dokumentacji”, do którego wchodziłoby się jak do banku internetowego, wyszukiwało pacjenta, wypełniało jego kartę i zapisywało. Pomysł upadł. Miał -uczciwie trzeba przyznać- swoje wady. Programy gabinetowe zawierają dodatkowe moduły, często dopasowywane do wygody użytkowników (moduły komunikacji z pacjentami, statystyki, magazyn, generowanie oświadczeń). Konkurencja na tym rynku stwarza warunki do postępu i większej wygody. Rynek oprogramowania dla medycyny na pewno wyglądałby zupełnie inaczej niż dziś.
 • 4.Co z dofinansowaniem wprowadzenia EDM?
  Odpowiedź: mamy stałą zakładkę dotycząca finansowania. Patrz też jedno z pytań z ->listu NRL do MZ z 9 lipca2021r
 • 5. Czy mamy czekać na rozwiązanie kwestii repozytoriów, czy będą na bazie platform publicznych?

  Przede wszystkim, nie kierować się tym bezwzględnie przy wyborze programu. Jeśli uda się zawrzeć dobrą umowę z dostawcą, gwarantująca stabilność kosztów - można z niej skorzystać. Rekomendacja NRL nie jest wezwaniem do bojkotu obowiązku, a jedynie podkresleniem konieczności zadbania o długotrminowe, zbiorowe interesy środowiska lekarskiego.
Kto musi wykonywać te obowiązki? Czy „papier” jest nadal legalny?
 • 1.Jeśli gabinet nie ma umowy z NFZ, to jakiego rodzaju dokumentacja musi być prowadzona w formie elektronicznej?
  Pytanie jest chyba źle postawione. To, że prowadzona dotąd dokumentacja jest legalna nie oznacza, że dalsze jej prowadzenie w formacie innym niż elektroniczny jest racjonalne. Obowiązku raportowania zdarzeń medycznych nie da się wykonać bez oprogramowania , więc jeśli już do zainstalowania programu dojdzie, nie ma sensu (jest nawet zakaz) dublowania dokumentacji. Więc dokumentacja , o której mowa w rozporządzeniu powinna być prowadzona w programie, gdyż -jak to było zobrazowane na webinarze- właśnie z niej wytwarzane będą automatycznie raporty (więc wykonanie tego obowiązku docelowo nas nie obciąży).
 • 2.Czy raportowanie dotyczy komercyjnych placówek?
  Tak, obowiązek jest powszechny.
 • 3.Czy emeryci, którzy prowadzą sobie jeszcze gabinety mogliby wpisywać pacjentów tzn. zdarzenia medyczne na platformie gabinet gov.pl tak jak to robią z receptami?
  Gabinet.gov.pl nie rejestruje zdarzeń medycznych poza receptą i skierowaniem.
 • 4. Czy lekarze emeryci prowadzący prywatne praktyki tylko komercyjnie musza wprowadzać EDM?
  Nie ma niestety żadnego przepisu, z którego wynikałoby inne traktowanie lekarzy emerytów. Co do praktyk komercyjnych- patrz pkt.2
 • 5.Czy możliwe jest w dalszym ciągu prowadzenie dokumentacji papierowej z wyłączeniem recept i skierowań ,które są wystawianie przez gabinet. gov.pl?
  Tak, możliwe , o ile nie ciąży na nas obowiązek wystawiania jakiegoś-> dokumentu EDM. pytanie czy racjonalne – patrz pyt.1
 • 6.Czy nadal prowadzimy księgę główną w papierowej formie ?
  To się wg nazewnictwa obowiązującego rozporządzenia nazywa „wykaz przyjęć”. Wykazu przyjęć na pewno nie prowadzą praktyki. Podmioty lecznicze, jeśli prowadzą dokumentację w formie elektronicznej zwolnione są z prowadzenia wykazu przyjęć (§36 ust.2 Rozporządzenia ws dokumentacji).
 • 7.Co z wysyłaniem zdarzeń z medycyny estetycznej ?
  NRL wystąpiła o ustawową redefinicję świadczenia zdrowotnego w kierunku wpisania wprost w ustawie zabiegów medycyny estetycznej jako świadczenia zdorowrnego. Sam wniosek nie oznacza, że z tytułu odrębnych przepisów nie uznajemy zabiegów tych za świadczenie zdrowotne. Pamiętać trzeba, że zabiegi te polegają na stosowaniu albo leków albo wyrobów medycznych. Podlegają więc regulacjom ustawy Prawo farmaceutyczne lub ustawy o wyrobach medycznych. Sprawą zasadniczą jest tu dostosowanie słowników ICD-9 i ICD-10 (patrz zakładka ICD) . Trudno wyobrazić sobie pozostawienie przez lekarza tych zabiegów poza dokumentacją medyczną.
 • 8. Czy w  dalszym ciągu obowiązuje nas umieszczanie w dokumentacji medycznej pacjenta wklejek biomateriałów, czy implantów, jak to wygląda w aspekcie dokumentacji elektronicznej?

  Jeżeli przepis lub ostrożność lekarza dyktuje zainwentaryzowanie zastosowanego wyrobu medycznego, to należy tę praktykę kontynuować. Oczywiście nic fizycznie nie "wkleimy". Jeśli chcemy zachować oryginały etykiet wyrobów- musimy stworzyć odrębny nieelektroniczny ich zbiór. Do dokumentacji możemy wpisać numery na nich widniejące. Poza biomateriałami dotyczy to też wyrobów medycznych stosowanych w medycynie estetycznej (np.HA). Co się tyczy implantów- implanty zębowe nie istnieją "same dla siebie" bowiem osadzane są na nich prace protetyczne, które są z definicji wyrobami medycznymi na zamówienie. Do tych wyrobów od lat odnosi się obowiązek wydania pacjentowi kopii-> świadectwa zgodności, które zawiera szczegółowe dane o użytych materiałach (np. stopach metali). Zasadnym wydaje się zamieszczenie tam też informacji charakteryzującej sam implant.  
Raportowanie świadczeń udzielanych przez innych pracowników medycznych niż lekarze
 • 1.Co z wysyłaniem zdarzeń, kiedy zabiegi wykonują higienistki?
  Higienistki stomatologiczne wykonują zabiegi pod nadzorem lekarza. Są jednak pracownikami medycznymi i w raporcie ich identyfikatorem jest pesel. Asystentki stomatologiczne natomiast nie wykonują żadnych świadczeń.
 • 2.Kto wysyła raport w przypadku zdjęcia rtg wykonanego przez zewnętrznego wykonawcę?
  Badanie obrazowe z użyciem promieniowania jonizującego z pewnością wykonuje podmiot wykonujący działalność leczniczą. Jest więc on z mocy prawa "usługodawcą" w rozumieniu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i spoczywa na nim obowiązek sporządzenia i wysłania raportu.
 • 3. Jeśli wysyłka zdarzenia ten kto wykonał rtg, to czym podpisze się technik radiolog , skoro trzeba mieć certyfikat zus żeby wysłać do P1?
  Nie trzeba mieć certyfikatu ZUS żeby wysłać raport. Certyfikatem ZUS podpisujemy dokument EDM (np. kartę badania diagnostycznego).Do wysłania raportu trzeba za to mieć certyfikat systemu P1, a ten przypisany jest do podmiotu. Inną rzeczą jest identyfikator pracownika medycznego (niezbędny do raportu). Technik radiologii jest pracownikiem medycznym. Nie ma PWZ, ale zgodnie z art.17c ust.5 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia identyfikatorem takiego pracownika medycznego , który nie ma PWZ jest jego pesel.
Zgoda na zabieg i na udostępnianie dok. Podpisy pacjentów
 • 1.Wielu moich pacjentów jest na tyle wiekowych, że nie korzysta z komputera, nie ma podpisu kwalifikowanego, nie mówiąc o biometrycznym. Wydaje się, że musi przeminąć pokolenie, aby to wprowadzić. Lekarze w wieku okołoemerytalnym też maja problem, nie mówiąc o starszych asystentkach.

  Mała uwaga:podpis biometryczny ma każdy, gdyż jest to podpis „powiązany z jego biometrycznymi cechami”  . Co do dalszych kwestii: dlatego działania nasze idą w kierunku stworzenia procedur, które uniezależnią czynności od kompetencji cyfrowych pacjentów. Będzie to niełatwe, tym bardziej oczekujemy otwartej postawy MZ. Kompetencje cyfrowe personelu: tak, oczywiście – o to władze nie  zadbały zadawalając się liczbą przeprowadzonych kursów w wybranych sektorach działalności leczniczej.

 • 2.Jaka jest wartość prawna podpisu biometrycznego, gdyż zgodnie z wieloma interpretacjami jedyną dopuszczalną formą jest podpis kwalifikowany lub platforma ePUAP?

  W tej sprawie zdania prawników są podzielone. Postulat samorządu nie zmierza w kierunku „wymuszenia” na sądach uznania podpisu złożonego „na tabletach” jako równoważnego formie pisemnej dokumentu, a na zaliczeniu oświadczenia pacjenta o zgodzie (podpisanego właśnie na tablecie) jako  trzeciej (oprócz złożenia za pomocą IKP i e- dowodu) dopuszczalnej formy złożenia tego oświadczenia w formie dokumentowej. (Wymaga zmiany w art.18 ustawy o prawach pacjenta). Nie zakładamy innego wariantu jak ostateczne uznanie tej formy. Każde inne rozwiązanie (np.wydanie kart pacjentom) byłoby kosztowne, a na e-dowody większości z nas przyjdzie jeszcze długo poczekać.

 • 3.W jaki sposób pacjent wyrażać będzie zgodę?
  Kwestie zgody na zabieg omówiliśmy w pkt.2 i 4 Jeśli chodzi o zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej zapisanej w SIM (raporty) pacjent może jej udzielić w Internetowym Koncie Pacjenta. Jest to czynność tak żmudna , że zdaniem Izby pacjenci nie bedą z niej korzystać. Jak wspomniane było na webinarze- CeZ przygotował usługę , którą dostawcy musieliby zaimplementować. Polega ona na tym, że lekarz wysyła żądanie udostępnienia informacji, SIM przesyła pacjentowi 4cyfrowy kod, pacjent podaje go lekarzowi, lekarz wpisuje do systemu i dostęp zostaje udzielony. Nie wiadomo tylko ilu pacjentów wpisało swój nr telefonu do swego IKP. System zgód na dostęp do informacji to cały czas wielka niewiadoma i poważne zagrożenie dla wykonalności całej reformy. Samorząd mówi o tym przynajmniej od 2 lat.
 • 4. Co z podpisami pacjenta pod ankietą z wywiadem i podpisem na zgodzie na zabieg?
  Ankieta z wywiadem nie jest dokumentem medycznym. Jest to ułatwienie, że pacjent podpisał się pod spisem informacji o swoim stanie zdrowia i odpowiada tym samym za rzetelność tych danych. Ankieta może być zebrana na urządzeniu odwzorowującym podpis (podpis biometryczny) . Jest różnica w znaczeniu prawnym takiej ankiety, a zgody pacjenta na zabieg. Zgoda -zgodnie z ustawą o prawach pacjenta -musi co do zasady mieć formę pisemną. Formę dokumentową może mieć zgoda udzielona poprzez IKP lub za pomocą czytnika e-dowodów. Samorząd lekarski postuluje uzupełnienie tej możliwości złożenia zgody w formie dokumentowej (inna niż pisemna) właśnie przez urządzenia typu „tablet”. Ankietę w ten sposób można pobierać już w majestacie prawa.
Skąd mmay czerpać źródło kodów ICD-9 i ICD-10?

Stanowi o tym przepis-> Rozporządzenia regulującego składanie raportów:

§ 2 Usługodawca przekazuje do SIM:[...]

3) dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, które obejmują:

 • e) kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta,[...]
 • g) kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według polskiej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, uznanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń,[...]

Jeśli ma to byc klasyfikacja -Rewizja Dziewiąta (ICD-9) uznana przez NFZ, to nalezy źródeł tego spisu szukać w zasobach Funduszu. W serwisie "Dla Świadczeniodawcy" Fundusz na swej stronie zawarł zakładkę "Słowniki" . I tam własnie odnajdujemy ostatni-> link do kolejnej wersji klasyfikacji ICD-9

Odpowiedzi na pytania dotyczące kodów ICD-9 różnych swiadczeń są opracowywane

 

Zagadnienia techniczne

 

 • 1. W przesyłanych danych zarówno do P1 jak i Repozytorium brakuje numeru zęba?
  Tak, pierwotnie dokumentacja przekazana Twórcom oprogramowania nie uwzględniała umiejscowienia swiadczenia stomatologicznego. Obecnie CeZ wdraża korektę.
 • 2. Kiedy wybrać raportowanie on line a kiedy off line?
  Jeśli nie mamy repozytorium , to w raporcie musimy wpisać, że dokumentację udostępniamy offline.
 • 3. Proszę o dokładniejsze wyjaśnienie -o co chodzi ze zrzutem danych?
  Każdy program funkcjonujący na rynku zapewnia sporządzenie kopii bezpieczeństwa . To jest wymów prawa, to jest standard i to nie budzi kontrowersji. Ale kopia bezpieczeństwa (backup) służy jedynie do odtworzenia danych w tym samym programie (np. zainstalowanym na nowo po awarii czy kradzieży). Co począć jednak, gdy z jakichkolwiek względów musimy zrezygnować z programu , w którym gromadzimy dane i chcemy przenieść je do innego? Tu backup zapewne nie pomoże . Musi istnieć procedura zrzutu całej bazy danych do jakiegoś cyfrowego uniwersalnego formatu , z którego będzie można te dane zaimportować do nowego programu.
 • 4. Co zrobić z pacjentami prywatnymi, bez peselu, zagranicznymi?
  Nalezy wpisać rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (art.25 ust.1 ustawy o prawach pacjenta)
 • 5. Czy zdarzenia medyczne mogą być przekazywane przez gabinet.gov.pl (bo nie ma obecnie aplikacji) a mój program komputerowy póki co nie ma połączenia z platformą P1 za pomocą certyfikatów.
  Certyfikaty wydawane są przez system P1 na 2 lata. Niektórym kończą się w roku 2021. Trzeba będzie je wznowić. Zdarzenia medyczne (świadczenia zdrowotne) nie są raportowane przez gabinet.gov.pl
 • 6. Jeden z dostawców powiedział, że jak trzeba będzie przenieść dane z bazy innego dostawcy to jest to kwestia indywidualnego skryptu (trudny do określenia koszt usługi) który pozwoli na automatyzacje przenoszenia, jest też kwestia że nie będzie się dało (utrata pewnych danych) lub trzeba będzie to robić ręcznie.
  Na pewno nie jest to proces łatwy, ale nie powinno się go sztucznie utrudniać. Możliwość migracji danych do innego systemu musi istnieć. Jest to warunek pewności zachowania prawa każdego pacjenta do dokumentacji. Nie do pomyślenia jest wariant, w którym władze publiczne, świadome hipotetycznego ryzyka np. likwidacji któregokolwiek dostawcy stwierdzą „no trudno- zdarza się”. To naruszałoby prawo jakichś pacjentów do dokumentacji medycznej. Dalej, musi istnieć archiwizacja dokumentacji po zakończeniu działalności podmiotu. Po prostu z wielu przyczyn migracja zasadniczej części danych ( być może nie da się przenieść np. statystyk gabinetowych) musi być możliwa. Wszyscy dostawcy byli tego świadomi, gdyż wydane w kwietniu 2020r Rozporządzenie stawia taki wymóg. Ponadto, ankietowani odpowiadają „Tak” – trudno będzie w dłuższym terminie któremukolwiek dostawcy stwierdzic, że „to coś nowego”. Samorząd wystąpi do MZ o nadzór nad tymi pracami, których celem będzie zapewnienie jednolitego stosowania tegu wymogu prawa.
 • 7. Szczytem możliwości dostawców oprogramowania jest obecnie zrealizowanie funkcji udostępniani zdarzeń medycznych - samodzielne, orientacyjne badanie rynku wykazało około 15 dostawców oprogramowania - przy czym tylko 3-4 programy miały wzmiankę o ..[więcej..]

  wzmiankę o zdarzeniach medycznych na swoich stronach. Natomiast tematu EDM pod kątem rozróżnienia online/offline nie oferuje praktycznie nikt. Dostawcy oprogramowania nie są gotowi na konfigurację bazy danych EDM w postaci serwera. Nie znalazłam żadnego oprogramowania, które ma przygotowaną możliwość pobierania danych od innych gabinetów (IKP). Pytanie - czy należy przejmować się dostępem do EDM? Jeśli wybrany raz program nie wypełni wymagań EDM to nie istnieje standard tworzenia bazy danych, który pozwoli przenieść łatwo już utworzone EDM do innego programu. Generuje to ryzyko utraty danych lub po prostu bałagan. Wygląda na to, że przy wyborze programu muszę kierować się zapewnieniami i obietnicami dostawcy oprogramowania - ryzykując przymusową migrację i koszty nowych licencji.

  odpowiedź: Te spostrzeżenia korespondują z rekomendacją NRL o niekierowaniu się kwestią skutecznej wymiany EDM. Co do "pobierania danych od innych gabinetów(IKP)" - jasno powiedzieliśmy, że poprzez system zgód jest to słaby punkt systemu. Co do przenoszenia- tak samo wspomnieliśmy, że operacja nie będzie prosta, ale podkreślić trzeba raz jeszcze : prace nad tym muszą trwać, możliwość przenoszenia danych nie jest "fanaberią" ani dowodem nielojalności użytkownika w stosunku do dostawcy- jest standardem i wymogiem przepisu prawa powszechnie obowiązującego. NRL tego tematu nie "odpuści".
Przechowywanie dokumentacji medycznej i EDM po zaprzestaniu działalności (koszty)
 • 1. Opłacanie przechowywania dokumentacji po zakończeniu działalności. 20 lat. Papierowa na strych, a kto będzie płacić? Po śmierci lekarza?
  Istnieje obawa, czy papierowa dokumentacja na strychu nie narusza przepisów ppoż. Przechowywanie – patrz pkt. następny
 • 2. Co z kosztami przechowywanie danych po likwidacji gabinetu z powodu przejścia na emeryturę czy wyjazdu z kraju? Przez 20 lat będziemy płacić za tą usługę czy też zapłacimy z góry za 20 lat?
  Zasady ponoszenia kosztów obsługi dokumentacji medycznej po likwidacji podmiotu nie zmieniają się w ogóle w związku z cyfryzacją. Dokumentację papierową też trzeba zamykając praktykę czy podmiot albo przekazać innemu podmiotowi, albo trzymać u siebie (trzeba wydawać odpisy na żądanie) lub powierzyć te czynności profesjonalnej firmie. Dokumentacja elektroniczna będzie z pewnością łatwiejsza do powierzenia o ile będzie jednolity schemat zrzutu tych danych i (to chyba najlepsze wyjście) jeden standardowy program archiwizacyjny. To jest jeden z ważnych aspektów naszych negocjacji z MZ.
 • 3. Czy dokumentację EDM też będziemy przechowywać?
  Nie, zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia dokumentację EDM po likwidowanym pwdl przejmuje System Informacji Medycznej. Pozostaje dokumentacja niebędąca EDM (papierowa, jeśli nie minęło 20 lat i ta nie-EDM, którą zdążyliśmy zaprowadzić w formie elektronicznej). I tę - tak jak dotąd- musimy albo powierzyć innemu pwdl, albo powierzyć wyspecjalizowanej firmie, a w przypadku śmierci lekarza prowadzącego praktykę – dokumentację przejmuje OIL.

Opr.Zespół ds EDM