logo: NIL


stanowiska NRL i Prezydium NRL:

- NRL, ws bezpieczeństwa dokumentacji
- PNRL, w sprawie cyfryzacji opieki.zdr.
- ponadto: 06.04.18 | 29.06.2018 | 15.10.2018 | 13.11.2018r. | 27.11.2018r.

 

Tytuł tego opracowania „EDM” jest trochę mylący, ale nazwę zawdzięcza ono rozpoznawalności samego hasła.
W istocie bowiem , do pełnego wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w przypadku medycyny ambulatoryjnej jest jeszcze daleko. Jaka jest różnica pomiędzy obecnie prowadzoną klasyczną dokumentacją medyczną (choć w wersji elektronicznej) a EDM?

Ważne aby nasz Czytelnik wiedział, że z wyjątkiem recept i skierowań nie ma jednego uniwersalnego terminu, po którym papierowa dokumentacja nie może być dłużej prowadzona i musi ją zastąpić dokumentacja elektroniczna.
Teoretycznie, w przypadku każdego dokumentu termin ten może być inny.

EDM- co jest czym?  [prezentacja wprowadzająca do poradnika Algorytm po 3 min.wstępie krótka lekcja o różnicach w typach dokumentacji medycznej]

 
 • Indeks zmian

  2018-10-25 | Pkt. I | Zmiana spowodowana decyzją MZ
  2018-11-12 | Pkt. I | aktualizacja obowiązków ustawowych
  2018-11-18 | Pkt.IV | nowy punkt o rekompensatach kosztów
  2018-12-10 | Pkt. I | link do reguł tworzenia dok. EDM
  2018-12-20 | Pkt. I | link do rozporz.-likwidacja§10aOWU
  2019-02-18 | Pkt. IIa | minimalne wymogi systemów inf.
  2019-05-02 | nagłówek | Ankieta NRL
  2019-08-12 | całość | ALGORYTM
  2019-10-22 | całość | e-Recepta
 • I. Algorytm, czyli Przemyśl! co i kiedy kupić (zobacz pkt obok)

  Jest to miejsce dla tych, którzy są w fazie projektowania swojego systemu teleinformatycznego a przede wszystkim wyboru programu.
  Tych wszystkich uprasza się o przeczytanie następnych punktów, a w szczególności punktu V.1.
 • II. Programy

  W nagłówku tego dokumentu jest łącze do dużej Ankiety, jaką NRL przeprowadziła w kwietniu 2019r wśród firm produkujących oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej.
  Jeśli tu jesteś, nie możesz lektury Ankiety pominąć- zwróć uwagę, jak wiele pytań w niej padło - ->>Ankieta

 • IIa. Minimalne wymogi techniczne i funkcjonalne

  Konieczność wydania takiego dokumentu wynika z art.8b ustawy o sysemie informacji w ochronie zdrowia. NRL długo nalegała na ich wydanie uważając, że maja one wyzaczyć standard, wg którego dokonywac będą wyboru aplikacji gabinetowej do prowadzenia dokuemntacji elektronicznej i EDM. Dokument ten został ogloszony 8 lutego 2019r. i jest dostepny na stronach CSIOZ. Ustawa przewiduje, że usługodawcy Systemu mają dostosowac swoje systemy do tak okreslonego standardu w ciągu 9 miesięcy od momentu publikacji.
  jak to było z ich wydaniem i dlaczego to ważne - ->>czytaj

 • III.Bezpieczeństwo zgormadzonych przez nas w tych programach danych

  Każdy program funkcjonujący na rynku zapewnia sporządzenie kopii bezpieczeństwa . To jest wymów prawa, to jest standard i to nie budzi kontrowersji. Ale kopia bezpieczeństwa (backup) służy jedynie do odtworzenia danych w tym samym programie (np. zainstalowanym na nowo po awarii czy kradzieży).

  Co począć jednak, gdy z jakichkolwiek względów musimy zrezygnować z programu , w którym gromadzimy dane i chcemy przenieść je do innego?
  Tu backup zapewne nie pomoże . Musi istnieć procedura zrzutu całej bazy danych do jakiegoś cyfrowego uniwersalnego formatu , z którego będzie można te dane zaimportować do nowego programu. Aby było to możliwe, dane muszą być w tym zrzucie ułożone w jednym obowiązującym porządku. I wzór tego zrzutu musi ustalić Minister Zdrowia i jest na to określone miejsce we wspomnianaym rozporządzeniu w sprawie dokumentacji , tyle że obecnie ten punkt przepisu odsyła do nieistniejących regulacji . Ministerstwo z uporem godnym lepszej sprawy , wbrew wcześniejszym zapewnieniom odmawia nowelizacji tego rozporządzenia, wobec czego schemat tego zrzutu pozostaje nieokreślony. W konsekwencji, część firm tego zrzutu w swoich programach nie udostępnia. Te programy, w których zainstalowana jest ta funkcja będą musiały później zapewne aktualizować schemat tego zrzutu do jednolitego formatu.

   

 • IV.Rekompensata poniesionych kosztów

  Informatyzacja placówki medycznej to spory wydatek. Obejmuje nie tylko sprzęt, ale oprogramowanie, często szkolenia. ->parę słów i o tym

   

a więc:

Cyfryzacja to duże wyzwanie. Poradnik „jak to ugryźć?”- na swoją skalę- nie mniejsze. Zwykle przystępując do opisania czy wytłumaczenia obszernego tematu podejmujący się tego zadania musi wybrać kryterium , według którego będzie zagadnienie tłumaczył. W tym wypadku przyjęliśmy kryterium terminów wymagalności poszczególnych obowiązków.

->>Wstęp do Poradnika [film 9 min]

Pierwszym czekającym nas wszystkich obowiązkiem jest przejście w styczniu 2020r na wystawianie recept elektronicznych. Dlatego pierwszy schemat naszego poradnika to „jak poradzić sobie z receptą?”

 
  dalej- przejdziemy do programów
 

a więc:

Zapis Konferencji "EDM- więcej niż wyzwanie", jaka odbyła sie w siedzibie NIL w dniu 17 listopada 2017r

 

 

 

 

 

 

 

 • V.1. Krok pierwszy:Czy masz już program do e-dokumentacji?

  JEŚLI NIE-to:
  1.Przeczytaj jeszcze raz punkty powyżej, aby zrozumieć dlaczego pewne funkcjonalności są ważne.

  2.Poszukaj dostawcę (firmę) , która oferuje oprogramowanie do prowadzenia e-dokumentacji lub odśwież kontakty z tymi, które już kierowały do ciebie swoje oferty i zapytaj o to, czy program ten w ogóle spełnia pożądane kryteria. [pomocne opracowanie]

  3.Przeanalizuj organizację twojego przyszłego systemu informatycznego- jak będzie wyglądała w warunkach zaoferowanego tobie programu. Czy dane będą zapisywane na serwerze utworzonym w komputerze, czy program wymaga osobnego serwera, czy jest to program, który dane zapisuje w chmurze? przejrzyj dokładnie Ankietę

  4.Nie kieruj się najniższą ceną. Pamiętaj, że ponad wszelką wątpliwość największą wartością budowanego przez ciebie systemu będą za 2-3 lata wpisane przez ciebie i twój personel dane osobiste pacjentów i dane o ich leczeniu, a nie sam program. Niemniej, sprawdź koniecznie umowę licencyjną- czy jest to licencja jednorazowa i instalację jakich modułów obejmuje. Lub też przeciwnie- czy nie jest to program, którego używanie łączy się z opłatą abonamentową.

  5.Przeglądając naszą Ankietę, lub wszelkie materiały dostawców zwróć uwage na funkcję eksportu danych z programu (patrz pkt. III).

  6.Zwróć uwagę na ceny aktualizacji. Aktualizacji zapewne nie da się uniknąć- choćby same detale techniczne wymiany komunikatów pomiędzy programem a Platformą P1 wymuszą dokonanie zmian w samym programie. Zapytaj o wsparcie techniczne i warunki jego udzielenia.

  7.z jakimi urządeniami oferowane oprogramowanie współpracuje? Jak "zarządza" plikami pochodzącymi z badań diagnostycznych? (rtg, ekg, usg). Czy współpracuje z którąś z platform udostepniających wyniki badań laboratoryjnych?

  8.Zwróć uwagę na ewentualną współlpracę z NFZ. Zarówno przepisy juz istniejące, jak i projektowane wskazują na chęć zagwarantowania pacjentom możliwości zapisu online na wizytę. Również system sprawozdawczy udzielonych świadczeń i danych z list oczekujących nie zmierza bynajmniej do uproszczenia (od 1.01.2020- kłopotliwe harmonogramy przyjęć). Czy oferowany ci program posiada opcję dokupienia modułu współpracy z NFZ?

  To wszystko znajdziesz w Ankiecie!.

Opr.Zespół ds EDM